Muutos valtuuskunnan kokoonpanossa OM/2022/225

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.1.2023 13.00

Oikeusministeriö

Pohjoismaisen saamelaisasiain virkamieselimen Suomen valtuuskunnan kokoonpanon muuttaminen 30.4.2024 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Corinna Tammenmaa, Kieliasiainneuvos, yksikönpäällikkö p.029 5150181
Asia
Valtuuskunnan puheenjohtaja Johanna Hautakorpi on jäänyt virkavapaalle. Hautakorven tehtäviä hoitaa virkavapauden ajan neuvotteleva virkamies Elina Vaara. Hautakorven tilalle valtuuskunnan puheenjohtajaksi esitetään tästä syystä Vaaraa.
Esitys
Valtioneuvosto vapauttaa neuvotteleva virkamies Johanna Hautakorven pohjoismaisen saamelaisasiain virkamieselimen Suomen valtuuskunnan puheenjohtajan tehtävästä 13.1.2023 alkaen ja nimittää hänen tilalleen neuvotteleva virkamies Elina Vaaran valtuuskunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio