Viran täyttäminen OM/2023/139

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.11.2023 13.00

Oikeusministeriö

Oikeusministeriön yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osaston osastopäällikön viran täyttäminen määräajaksi

Ministeri

Leena Meri

Esittelijä

Johtava asiantuntija, yksikönpäällikkö Kati Pärnänen, p. 029 5150288

Esitys

Valtioneuvosto nimittää oikeustieteen kandidaatti, osastopäällikkö Antti Leinosen oikeusministeriön yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osaston osastopäällikön virkaan 1.5.2024 - 30.4.2029 väliseksi ajaksi

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.