Viran täyttäminen OM/2023/140

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.11.2023 13.00

Oikeusministeriö

Oikeusministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Ministeri

Leena Meri

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Tiia Viitasalo, p. 029 5150088

Esitys

Valtioneuvosto nimittää neuvottelevan virkamiehen virkaan valtiotieteiden maisteri Kristel Englundin 1.1.2024 lähtien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.