Muutos johtokunnan kokoonpanossa OM/2023/6

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.11.2023 13.00

Oikeusministeriö

Tuomioistuinviraston johtokunnan kokoonpanon muuttaminen

Ministeri

Leena Meri

Esittelijä

Tutkija Aleksi Heikkilä, p. +358 295 150 283

Asia

Tuomioistuinlain 19 a luvun (209/2019) 7 ja 8 §:ssä säädetyn mukaisesti valtioneuvosto asettaa Tuomioistuinviraston johtokunnan viideksi vuodeksi kerrallaan sille esitettyjen ehdokkaiden joukosta. Tuomarijäsenistä yhden on oltava hallinto-oikeuden tai erityistuomioistuimen päällikkötuomari. Jos johtokunnan jäsen tai varajäsen ei ole enää nimeämisensä perusteena olleessa virassa, on hänen tilalleen nimettävä uusi jäsen tai varajäsen johtokunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Valtioneuvosto on 4.4.2019 asettanut Tuomioistuinviraston johtokunnan viisivuotiskaudeksi 4.4.2019 - 3.4.2024. Johtokuntaan on nimetty hallinto-oikeudesta päällikkötuomari, hallinto-oikeuden ylituomari Ann-Mari Pitkäranta ja erityistuomioistuimesta muu kuin päällikkötuomari. Hallinto-oikeuden ylituomari Ann-Mari Pitkärannan varajäsenelle Petri Saukolle on myönnetty ero hallinto-oikeuden ylituomarin virasta 29.8.2023 alkaen. Saukon tilalle on siten nimettävä uusi varajäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallinto-oikeudesta nimettävän varajäsenen tulee olla päällikkötuomari.

Hallinto-oikeuksien ja erityistuomioistuinten päällikkötuomarit ovat 1.11.2023 nimenneet ehdokkaaksi johtokunnan hallinto-oikeudesta nimettäväksi varajäseneksi hallinto-oikeuden ylituomari Riikka Mäen.

Esitys

Valtioneuvosto nimittää Tuomioistuinviraston johtokuntaan hallinto-oikeuden ylituomari Ann-Mari Pitkärannan varajäseneksi hallinto-oikeuden ylituomari Riikka Mäen 1.12.2023 alkaen johtokunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 3.4.2024 saakka

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.