Hallituksen esitys OM/2023/17

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.11.2023 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lain muuttamisesta

HE 91/2023 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Leena Meri

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Virpi Koivu, p. +358 295 150 071

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia positiivisesta luottotietorekisteristä. Esityksen tarkoituksena on tehdä tarvittavat muutokset luottotietojen luovuttamiseksi rekisteristä Tilastokeskukselle tutkija- ja aineistopalvelua varten. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi eräät kiireelliset tekniset lainmuutokset, joiden tarkoitus on varmistaa edellytykset positiivisen luottotietorekisterin sujuvalle käyttöönotolle keväällä 2024.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lain muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.