Allmänna understöd för fredsarbete vid riksomfattande organisationer 2022

Beviljade understöd 2022

Verksamheten vid riksomfattande organisationer för fredsarbete har beviljats allmänna statsunderstöd för 2022.

Justitieministeriet har anvisats ett anslag på 600 000 euro för att delas ut för riksomfattande fredsarbete (under moment 25.01.50 Understöd).

Inom tidsfristen inkom totalt 19 ansökningar och den totala ansökta summan uppgick till 1 414 630 euro.

De beviljade understöd är avsett för att genom fredsarbete stödja tillgodoseendet av de mänskliga rättigheterna i samhället samt demokrati och ett socialt hållbart samhälle, hållbar utveckling och i synnerhet det mål för FN:s Agenda 2030 som gäller fred, rättvisa och god förvaltning.

Beviljade understöd:

 • Suomen Rauhanliitto-Finlands Fredsförbund ry  155 000  euro
 • Suomen Rauhanpuolustajat ry 150 000 euro
 • Suomen Sadankomitea ry 87 000 euro
 • Rauhankasvatusinstituutti ry 84 000 euro
 • SaferGlobe 20 000 euro
 • Ålands fredsinstitut sr 20 000 euro
 • Suomen Rauhanturvaajaliitto ry 13 000  euro
 • Suomen Setlementtiliitto ry 12 000  euro
 • USKOT-foorumi 11 000 euro
 • Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr 10 000  euro
 • Suomen YK-liitto ry 10 000 euro
 • Amandamaji ry/Naiset Rauhan Puolesta 7000 euro
 • Aseistakieltäytyjäliitto 5000 euro
 • Pelastakaa Lapset ry 5000 euro
 • Suomen kristillinen rauhanliike ry 4000 euro
 • Pand-Taiteilijat rauhan puolesta ry 3000 euro
 • WILPF Suomen osasto ry 2000  euro
 • Suomen YMCA-liitto 2000 euro
 • Fimigrant Beviljas inte

Totalt    600 000 euroa

Statsunderstöd betalas i en enda post, betalningar inles på vecka 18. 

Ytterlig information

Pamela Sarasmo, regeringssekreterare, fö[email protected], tfn 0295 150 077
 

Redovisningsblankett för understöd beviljade för 2021

Redovisningarna om beviljade statsunderstöd för 2021 görs på en separat blankett.  Redovisningarna skickas till justitieministeriets registratorskontor med det diarienummer som anges i beslutet.  
 

Ytterligare information

Pamela Sarasmo, regeringssekreterare 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Självstyrelse och jämlikhet 0295150077