Hyppää sisältöön
Media

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Selvitys: Oikeusavun tulorajoissa muutostarpeita

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaoikeusministeriö
Julkaisuajankohta 29.10.2021 8.50
Tiedote 625/2021
Helsingin oikeusaputoimisto

Oikeusavun tulorajoja tulisi nostaa vastaamaan paremmin tämänhetkistä väestön tulotasoa. Itä-Suomen yliopistossa tehdyn selvityksen perusteella noin 800 euron käyttövarat kuukaudessa voisivat olla oikeasuhtainen summa, jolla oikeusapua voisi saada ilman omavastuuosuutta.

Tulorajojen noston seurauksena potentiaalisena uutena asiakasryhmänä olisivat keskituloiset henkilöt, joilla on tarvetta oikeusapuun esimerkiksi perheoikeudellisissa tai asuntokauppaan liittyvissä riidoissa.

Nettotulot oikeusavun myöntämisen perusteena

Selvityksen mukaan monien oikeusapua tarvitsevien tilanne oikeusavun saamisessa paranisi, mikäli oikeusavun myöntämisen perusteena otettaisiin huomioon pelkästään hakijan nettotulot nykyisin tehtävän käyttövaralaskelman sijaan. Tulorajoja pitäisi lisäksi tarkistaa säännöllisesti yleisen tulotason muuttuessa.

Haastatellut asianajajat ja luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat toivoivat, että käyttövarojen laskemista yksinkertaistettaisiin, tulorajoja nostettaisiin eikä oikeusavun omavastuuprosenttiin vaikuttaisi esimerkiksi henkilön asumismuoto omistusasunnossa tai vuokra-asunnossa. Lisäksi oikeusapua pitäisi voida myöntää nykyistä laajemmin eri asiaryhmiin.

Oikeusturvavakuutuksen merkitys

Noin 80 prosentilla 15 vuotta täyttäneistä henkilöistä oli selvityksen mukaan oikeusturvavakuutus kotivakuutuksen yhteydessä. Kuitenkaan noin yhdeksällä kymmenestä oikeusapua saavista henkilöistä ei ollut oikeusturvavakuutusta. Siten julkinen oikeusapu on tärkeä instrumentti turvaamaan kansalaisten yhdenvertaista kohtelua.

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2020 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Tutkimuksen ovat laatineet Matti Tolvanen, Tarja Koskela, Matias Huhtilainen, Mika Sutela, Miisa Törölä ja Emilia Eskelinen.

Lisätietoja: rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen, Itä-Suomen yliopisto, p. 050 550 8092, [email protected]

Valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Sen toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittain vahvistama selvitys- ja tutkimussuunnitelma. Selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa julkaistujen raporttien sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä sisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä.

Sivun alkuun