Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä pohtimaan rikostaustan tarkistamista vapaaehtoistoiminnassa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 25.3.2012 21.00
Tiedote -

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän pohtimaan rikostaustan tarkistamismenettelyn laajentamista lasten parissa tapahtuvaan vapaaehtoistoimintaan. Työryhmä selvittää, voitaisiinko rikostaustaote pyytää esimerkiksi urheiluseurojen ja järjestöjen vapaaehtoistyöhön hakeutuvilta henkilöiltä.

Taustalla on uusi, joulukuussa 2011 annettu lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumista koskeva EU:n direktiivi, jossa velvoitetaan antamaan vapaaehtoistoiminnan järjestäjälle oikeus pyytää toimintaan hakeutuvilta tietoja heidän mahdollisista seksuaalirikostuomioistaan. Direktiivin mukaan rikostausta tulee voida selvittää henkilöiltä, jotka ovat suoraan ja säännöllisesti tekemisissä lasten kanssa.

Suomen nykyinen lainsäädäntö ei kaikilta osin täytä uuden direktiivin vaatimuksia. Suomessa rikostaustaote on vaadittu vuodesta 2003 lähtien työn- ja viranhakijoilta, jos haettavaan työhön sisältyy pysyvästi ja olennaisesti työskentelyä lasten parissa ilman, että lapsen huoltaja on läsnä.

Työryhmän tehtävänä on laatia ehdotus säädösmuutoksiksi, joissa otetaan huomioon direktiivin vaatimukset. Ehdotettavilla muutoksilla ei saa kuitenkaan hankaloittaa vapaaehtoistoiminnan järjestämistä tai siihen osallistumista. Työryhmän on siksi pohdittava, millaiseen vapaaehtoistoimintaan tarkistamismenettely olisi syytä ulottaa. Ehdotus on saatava valmiiksi tammikuun 2013 loppuunmennessä.

Lisätiedot:
työryhmän puheenjohtaja, lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin, puh. 09 1606 7693
työryhmän sihteeri, lainsäädäntösihteeri Mirja Salonen, puh. 09 1606 7675

Tietoa hankkeesta

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun