Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä ehdottaa uudistuksia riitojen sovitteluun

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 30.4.2010 8.20
Tiedote -

Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa, että tuomioistuimen ulkopuolisessa sovittelussa tehty sovinto voitaisiin vahvistaa käräjäoikeudessa täytäntöönpanokelpoiseksi. Esimerkiksi sovittu korvaus voitaisiin tällöin tarvittaessa periä ulosottotoimin. Tuomioistuimen ulkopuolista sovittelua on esimerkiksi Suomen Asianajajaliiton sovintomenettely ja muut vastaavat menettelyt.

Uudistuksella pantaisiin täytäntöön EU:n sovitteludirektiivi, joka koskee yksityishenkilöiden ja yhteisöjen riita-asioita. Työryhmän ehdotuksen mukaan säännöksiä sovellettaisiin Suomessa tehtyihin sovintoihin ja niihin muissa EU-valtioissa tehtyihin sovintoihin, jotka koskevat rajat ylittävää riitaa. Tanskassa tehdyt sovinnot kuitenkin jäisivät lain ulkopuolelle, koska Tanska ei ole mukana EU:n siviilioikeudellisessa yhteistyössä.

Nykyisin täytäntöönpanokelpoisia ovat vain tuomioistuinsovittelussa ja oikeudenkäynnin yhteydessä vahvistetut sovinnot sekä sosiaalilautakunnan vahvistamat sopimukset lapsen huollosta ja elatuksesta. Työryhmä arvioi, että ehdotettu uudistus lisäisi kaupallisten toimijoiden ja järjestöjen tarjoamia sovittelupalveluja sekä niiden käyttöä. Sovittelu on yleensä edullisempi riidanratkaisukeino kuin täysimittainen oikeudenkäynti.

Säännöksiä sovellettaisiin myös rikosasian sovittelussa tehtyyn sovintoon siltä osin kuin se koskee riita-asiaa, esimerkiksi vahingonkorvausta.

Työryhmä ehdottaa myös eräitä muutoksia riita-asioiden tuomioistuinsovitteluun. Jatkossa tuomioistuinsovittelu toimitettaisiin yleisön läsnä olematta, elleivät asianosaiset toisin päätä. Nykyisin tuomioistuinsovittelu on oikeudenkäynnin tavoin julkinen tilaisuus. Työryhmä pitää muutosta tarpeellisena koska yleisön läsnäolo vaikeuttaa sovittelussa tavoiteltavan luottamuksellisen ilmapiirin syntymistä. Tuomioistuinsovittelun asiakirjat ja ratkaisu olisivat entiseen tapaan julkisia.

Sovittelun luottamuksellisuuden turvaamiseksi sovittelijoita koskisi myös todistamiskielto. Sovittelija tai hänen avustajansa ei saisi todistaa riita-asian oikeudenkäynnissä siitä, mitä hän onsovittelijan tehtävässään saanut tietää, jolleivät erittäin tärkeät syyt vaadi hänen kuulustelemistaan. Sovittelun osapuolet voisivat kuitenkin halutessaan sallia sovittelijan kuulemisen todistajana.

Velan vanhentuminen keskeytyisi velkaa koskevan sovittelun ajaksi. Uusi vanhentumisaika alkaisi kulua, kun sovittelu on päättynyt.


Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen, puh. 09 1606 7704

Tuija Brax
Sivun alkuun