Hyppää sisältöön
Media

Arviomuistio maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen lyhentämisestä lausunnolle

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 10.7.2020 9.46
Tiedote

Oikeusministeriössä on valmistunut arviomuistio maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen lyhentämisestä. Erityisesti on selvitetty, onko maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikoja mahdollista lyhentää jo ennen kuin positiivinen luottotietorekisteri otetaan käyttöön.

Lähes 400 000 suomalaisella on maksuhäiriömerkintä. Ylivelkaantuminen on erittäin vakava ongelma, johon hallitus on puuttunut monin tavoin. Yksittäistapauksissa maksuhäiriömerkintöjen säilyminen rekisterissä maksuhäiriön aiheuttaneen velan suorittamisen jälkeen voi olla kohtuutonta. Maksuhäiriömerkinnät vaikuttavat kuitenkin moneen asiaan, joten muutokset tulee arvioida huolellisesti. Arvioinnissa on otettava huomioon myös henkilötietojen suojaan liittyvät vaatimukset.

Oikeusministeriön arviomuistion mukaan luotonantajien toiminnan näkökulmasta nykyiset maksuhäiriömerkintöjen säilytysajat ovat tyydyttävät. Tiedot maksuhäiriömerkinnöistä ovat tärkeässä osassa, kun luotonantajat arvioivat luotonhakijan luottoriskiä. Kun luottokelpoisuutta arvioidaan, olennaista ei ole tietää pelkästään sitä, että velat on maksettu luottokelpoisuuden arviointihetkellä. Luottoriskiin nimittäin vaikuttaa tyypillisesti myös se, onko maksulaiminlyöntejä ollut lähimenneisyydessä. 

Arviomuistiossa todetaan, että maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen lyhentäminen vähentäisi luottoriskin arvioinnissa tarvittavaa olennaista tietoa. Nykyisin maksuhäiriömerkintöjen käyttäminen on ainoa tapa, jolla luotonantaja voi kattavasti varmistaa luotonhakijan mahdolliset vakavat maksulaiminlyönnit. Niiden selvittäminen tilitiedoista tai hankkimalla todistus ulosottorekisteristä tekisi luotonmyöntämisestä monimutkaisempaa ja nostaisi kustannuksia. Maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen lyhentäminen voisi arviomuistion mukaan johtaa myös luottotappioiden kasvuun. Lisäksi luottokelpoisuuden arvioinnin vaikeuduttua jotkut asiakkaat, jotka nyt saavat luottoa, eivät välttämättä enää jatkossa sitä saisi.

Oikeusministeriön johdolla on parhaillaan käynnissä valmistelutyö positiivisesta luottotietorekisteristä. Tarkoituksena on, että rekisteri saadaan käyttöön ainakin kuluttajaluottojen osalta kevään 2023 aikana. Tuolloin luotonantajat voivat nykyistä helpommin ja luotettavammin ottaa luottokelpoisuuden arvioinnissa huomioon muitakin tietoja kuin maksuhäiriömerkinnät. Näin ollen maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen tuntuvastakaan lyhentämisestä ei aiheutuisi kielteisiä vaikutuksia luotonantoon.

Arviomuistion valmistelun kuluessa eduskunta antoi ponnen, jossa se edellytti hallitusta kiirehtimään maksuhäiriömerkintöjä koskevan lainsäädännön muuttamista. Eduskunnan ponnen mukaan henkilöt, jotka ovat suorittaneet maksuhäiriömerkinnän perusteena olleet maksut, tulee poistaa rekisteristä kuukauden kuluttua maksun suorittamisesta. 

Arviomuistio on lähetetty lausuntokierrokselle ja siihen voi antaa lausunnon Lausuntopalvelu.fi:ssä 21.8.2020 saakka. Samassa yhteydessä pyydetään lausumaan eduskunnan edellyttämän lainsäädäntömuutoksen vaikutuksista. 

Lisätietoja:
yksikönpäällikkö Katri Kummoinen, puh. 0295 150 266, [email protected], (10.7.2020 saakka) 

lainsäädäntöneuvos Virpi Koivu, puh. 0295 150 071, [email protected]

Hankesivu 

Lausuntopalvelu  
 

Sivun alkuun