Hyppää sisältöön
Media

Avoimen hallitusohjelmavalmistelun asialla

oikeusministeriö
Pekka Timonen
Julkaisuajankohta 12.9.2022 16.18
Kolumni

Ensi kevään hallitusohjelmavalmistelun ensimmäinen kierros on tehty. Sen tuloksena on nyt julkaistu ministeriöiden yhteinen tulevaisuuskatsaus. Myös me oikeusministeriössä kannoimme kortemme kekoon. Valmistelimme viisi teemaa, joiden mukaisesti meidän kannaltamme keskeiset tulevan vaalikauden kokonaisuudet aikanaan ryhmitellään.

Hallitusohjelmatyö ja sen käytännöt vaihtelevat sekä hallituskausittain että ministeriöittäin. Saamme ministeriöön runsaasti kysymyksiä itse prosessista sekä myös toiveita, ehdotuksia ja erityisesti vaatimuksia asioista, joita meidän tulisi yrittää viedä hallitusohjelmaan. 

Halusimme tällä kierroksella avata omaa valmisteluamme sidosryhmillemme jo nyt, kun työ on vasta aluillaan. Järjestimme elokuussa kaksi tilaisuutta, jossa esittelimme luonnosvaiheessa ollutta tulevaisuuskatsausta. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä reilut 200 henkilöä, joiden kanssa kävimme hyviä ja monipuolisia keskusteluja.

Teams-tapaaminen 17. elokuuta oli erityisesti suunnattu ulkoisille sidosryhmille. Keskustelu painottui demokratiatyöhön, mutta myös rikosketjun toimivuus sekä syrjäytymisen ja velkaantumisen ennaltaehkäisy puhutti paljon. 

Elokuun 18. päivänä tupa oli täynnä Säätytalolla, jossa tapasimme lähinnä omaa hallinnonalaamme. Painotimme arjen oikeusvaltion turvaamista ja resursseja sekä laadukkaan lainsäädäntötyön merkitystä. Julkistimme samalla työryhmäraportin, joka katsoo oikeudenhoidon kehittämistarpeita pitkällä tähtäimellä.  

Tapaamisissa saimme ilahduttavan paljon kiitosta, mutta myös paljon valmisteluamme haastavaa ja eteenpäin vievää kriittistä palautetta.  Valmisteltujen kommenttipuheenvuorojen lisäksi aikaa riitti myös vapaalle keskustelulle. Tämän pohjalta valmistelua on ollut hyvä jatkaa.

Meillä oli tilaisuuksissa kaksi tavoitetta: saada palautetta ja uusia näkemyksiä sekä tehdä ministeriön virkamiestyötä ymmärrettäväksi etenkin oikeushallinnon piirissä. Jälkimmäinen on erityisen tärkeää siksi, että hallinnonalamme 9000 henkeä tekee arjen oikeusturvatyötä asiakkainaan kansalaiset, yritykset ja julkishallinnon toimijat. Niin hallinnonalamme kuin meidän ministeriön ”politiikkatyöläisten” yhteinen tavoite on turvata kansalaisten arjen sujuvuus, yritysten toimintaedellytykset ja hallinnon asianmukainen toiminta.

Oikeusministeriö on strategiansa mukaisesti ”Oikeusvaltion ja demokratian ministeriö”.  Prosessissa meille muotoutui viisi tavoitetta, jota kutsumme oikeusvaltion ja demokratian suunniksi. Ne ovat:

  • Turvataan arjen oikeusvaltio  
  • Ylläpidetään luottamusta ja edistetään yhteiskunnan sopeutumista muutoksiin
  • Varmistetaan rikosprosessiketjun toimivuus ja viranomaisten kyky vastata rikollisuuden monimuotoistumiseen
  • Ehkäistään syrjäytymistä, rikollisuutta ja ylivelkaantumista 
  • Huolehditaan peruslainsäädännön selkeydestä ja ajantasaisuudesta. 

Kuten tunnettua, mikään ei ole sen vaikeampaa kuin tulevaisuuden ennustaminen, mutta keskustelu sidosryhmien kanssa tekee tehtävästä onneksi hieman helpomman. 

Ministeriöiden tulevaisuuskatsaus 2022

Kirjoittaja

Pekka Timonen on oikeusministeriön kansliapäällikkö.

Kuva: Laura Kotila

 

Sivun alkuun