Hyppää sisältöön
Media

EU:n oikeusministerien kokouksessa esillä tietosuoja ja velkojen perintä

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 3.12.2013 11.25
Tiedote -

EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvosto kokoontuu 5.-6. joulukuuta Brysselissä. Oikeusasioissa Suomea edustavat kokouksessa Suomen pysyvä edustaja, suurlähettiläs Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve ja oikeusministeriön kansliapäällikkö Tiina Astola. Kyseessä on Liettuan puheenjohtajakauden viimeinen oikeus- ja sisäministerien kokous.

Neuvosto jatkaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen valmistelua. Käsiteltävänä on edelleen niin sanottu yhden luukun periaate, jolla pyritään sujuvaan henkilötietojen käsittelyyn silloin kun henkilörekisterin pitäjä, esimerkiksi kansainvälinen yritys, toimii useassa jäsenvaltiossa. Pohdittavana on mm. se, millainen toimivalta yrityksen päätoimipaikan tietosuojaviranomaisella voi olla. Neuvottelut koko tietosuojapaketista jatkuvat edelleen vuonna 2014 Kreikan puheenjohtajakaudella.

Puheenjohtajamaan tavoitteena on saavuttaa oikeusministereiden kesken sopimus eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräystä koskevasta asetusehdotuksesta, jolla tehostettaisiin rajat ylittävää velkojen perintää. Asetuksella luotaisiin eurooppalainen turvaamismenettely, jonka avulla velkoja voisi estää velallista siirtämästä tai nostamasta varoja miltä tahansa EU:ssa sijaitsevalta pankkitililtä.

Kokouksessa keskustellaan EU:n maksukyvyttömyysasetuksen muuttamisesta. Ehdotuksen mukaan EU:n alueelle perustettaisiin maksukyvyttömyysrekisteri, joka olisi yleisön saatavilla internetissä maksutta. Rekisteri sisältäisi tiedot mm. konkursseista ja yrityssaneerauksista. Suomi katsoo, ettei yksityishenkilön velkajärjestelyä koskevia tietoja tule sisällyttää kaikille avoimeen rekisteriin.

Neuvoston on määrä hyväksyä päätös lentomatkustajien rekisteritietojen siirtämistä ja käsittelyä koskevan EU:n ja Kanadan välisen ns. PNR-sopimuksen allekirjoittamisesta. Sopimuksen tekeminen edellyttää vielä Euroopan parlamentin hyväksyntää.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Eeva Aittoniemi, puh. 02951 50170 sekä erityisasiantuntijat Sami Kiriakos (rikosoikeus), EUE, puh. +32 2 2878 594 ja Anna-Elina Pohjolainen (siviilioikeus), EUE, puh. +32 2 2878 431

Lisätietoa EU:n neuvoston Internet-sivuilla:
Neuvoston kokousten julkista osuutta ja tiedotustilaisuuksia voi seurata verkossa. Lisäksi neuvoston sivuilta löytyy kokouksissa julkisina käsiteltävien asioiden asiakirjat ja muuta aineistoa.

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun