Hyppää sisältöön
Media

Uudistettua Bryssel I -asetusta aletaan soveltaa vuonna 2015

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 7.12.2012 11.10
Tiedote -

EU:n neuvosto hyväksyi kokouksessaan 6.12. ns. Bryssel I -asetuksen uudistamisen. Asetus on siviilioikeudellisen yhteistyön alan tärkeimpiä instrumentteja ja se sisältää säännökset tuomioistuinten toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta.

Uudistetun asetuksen tavoitteena on edelleen helpottaa kansainvälisiä liittymiä omaavien riita-asioiden ratkaisemista ja tuomioistuinten päätösten rajat ylittävää täytäntöönpanoa.

Uudistuksen tuomista muutoksista keskeisin on luopuminen erillisestä välivaiheen ns. eksekvatuurimenettelystä, jossa ulkomainen tuomio julistetaan täytäntöönpanokelpoiseksi. Uudessa toimintatavassa vastaajan on itse hakemuksella käynnistettävä menettely tuomion täytäntöönpanon estämiseksi. Jos hän ei tällaista hakemusta tee, toisessa jäsenvaltiossa annettu tuomio pannaan suoraan täytäntöön kansallisen tuomion tapaan.

Asetuksen toimivaltasäännöksiä voidaan jatkossa eräissä tilanteissa, kuten kuluttaja- tai työsopimuksiin liittyvissä oikeudenkäynneissä, soveltaa heikomman asianosaisen hyväksi myös silloin, kun vastaajalla on kotipaikka muussa kuin EU-valtiossa.

Uudistus vahvistaa oikeuspaikkaa koskevien sopimusten merkitystä. Tilanteessa, jossa oikeudenkäynti on pantu vireille myös muussa kuin sopimuksen mukaisessa oikeuspaikassa, kysymyksen toimivallasta ratkaisee oikeuspaikkasopimuksen osoittama tuomioistuin. Asian varsinainen käsittely jatkuu vasta tämän jälkeen.

Jatkossa väliaikaisia toimenpiteitä ja turvaamistoimia voidaan panna täytäntöön, vaikka ne olisi määrätty vastapuolta kuulematta. Edellytyksenä on, että toimen määrännyt tuomioistuin on toimivaltainen pääasiassa ja että päätös on annettu vastapuolelle tiedoksi.

Uudistettu asetus tulee näillä näkymin sovellettavaksi vuonna 2015.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen, puh. 02951 50276

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun