Hyppää sisältöön
Media

Tuomioistuinharjoittelua ehdotetaan laajennettavaksi osin myös hovi- ja hallinto-oikeuksiin

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 3.11.2010 22.00
Tiedote -

Oikeusministeriön työryhmä laajentaisi tuomioistuinharjoittelijoiden eli notaarien harjoittelun käräjäoikeuksista osin myös hovi- ja hallinto-oikeuksiin. Ehdotuksen mukaan pieni osa koulutettavista siirtyisi käräjäoikeudesta ensimmäisen puolen vuoden jälkeen jatkamaan harjoitteluaan toiseksi kuudeksi kuukaudeksi hovi- tai hallinto-oikeuteen.

Uudenmuotoinen harjoittelu rajattaisiin alkuvaiheessa koskemaan suppeaa harjoittelijajoukkoa ja vain sellaisia paikkakuntia, joissa on käräjäoikeuden lisäksi hovi- ja hallinto-oikeus. Jotta uudistus voitaisiin toteuttaa olemassa olevin resurssein ja viroin, valtaosa notaareista suorittaisi vuoden kestävän tuomioistuinharjoittelun edelleen käräjäoikeudessa.

Hovioikeuksissa ja hallinto-oikeuksissa harjoittelijat valmistelisivat asioita esittelijän tehtävissä. Työryhmä on jo aiemmin ehdottanut notaarien toimivallan laajentamista käräjäoikeuksissa. Notaari saisi heti harjoittelun alettua oikeuden vihkiä avioliittoon ja hän voisi myös ratkaista hakemusasioita ja riidattomia velkomusasioita kansliassa.

Rikosasioita notaari voisi ratkaista yhden tuomarin istunnossa jo 2 kuukauden kuluttua harjoittelun alkamisesta, kun nykyisin aikaraja on 4 kuukautta. Notaari saisi yhden tuomarin istunnossa ratkaista rikosasian, josta enimmäisrangaistus olisi 2 vuotta vankeutta, kun nykyisin se on 1 vuosi 6 kuukautta. Rangaistukseksi notaari voisi tuomita edelleen vain sakkoa.

Määräyksen käräjänotaarin virkaan antaisi jatkossa hovioikeuden sijasta käräjäoikeuden laamanni. Jokaiselle käräjänotaarille nimettäisiin ohjaava tuomari.

Nykyistä monipuolisempi harjoittelu antaisi entistä laajemman kuvan tuomarin työstä ja tuomioistuinlaitoksen toiminnasta.

Ehdotuksessa on otettu huomioon työryhmän ensimmäisen vaiheen mietinnöstä saatu lausuntopalaute. Ehdotettujen lainsäädäntömuutosten olisi tarkoitus tulla voimaan maaliskuun alusta 2011. Notaarin virkoja on tällä hetkellä 125.

Lisätiedot:
työryhmän puheenjohtaja, laamanni Erkki Hämäläinen, Varsinais-Suomen käräjäoikeus, puh. 010 364 6200
työryhmän sihteeri, ylitarkastaja Jarkko Mannerhovi, puh. 09 1606 7649

Sivun alkuun