Hyppää sisältöön
Media

Digitaalisten sisämarkkinoiden edistäminen esillä EU:n oikeusministerikokouksessa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 4.12.2018 10.22
Tiedote

EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvosto kokoontuu 6. - 7. joulukuuta Brysselissä. Oikeusasioissa Suomea edustaa pysyvä edustaja, suurlähettiläs Marja Rislakki. Kokoukseen osallistuu oikeusministeriöstä kansliapäällikkö Pekka Timonen.

Kokouksessa on tarkoitus hyväksyä tavaran kauppaa koskeva direktiiviehdotus. Hyväksynnän jälkeen direktiivistä aloitetaan neuvottelut Euroopan parlamentin kanssa. Sopimusoikeuden nykyistä pidemmälle menevällä yhtenäistämisellä halutaan luoda edellytyksiä verkkokaupan kasvulle.

Direktiivi sisältää säännökset tavaran virheellisyyden arvioinnissa käytettävistä kriteereistä sekä kuluttajan oikeuksista tavaran ollessa virheellinen. Keskeinen uudistus verrattuna voimassa olevaan direktiiviin on, että direktiiviehdotuksessa otetaan huomioon myös ns. älylaitteisiin liittyvät erityispiirteet. Uutta on esim. se, että tavarassa katsotaan olevan virhe, jos siihen sisältyvää tai liittyvää digitaalista sisältöä taikka palvelua ei päivitetä tavaran sopimuksenmukaisen toiminnan turvaamiseksi.

Samaan kokonaisuuteen liittyy digitaalisia sisältöjä ja palveluja koskeva direktiiviehdotus, jonka neuvosto on omalta osaltaan hyväksynyt kesäkuussa 2017.

Kokouksessa on tarkoitus sopia avioeroa, lapsen huoltoa ja lapsikaappausta koskevan ns. Bryssel IIa –asetuksen uudistamista koskevan ehdotuksen sisällöstä. Ehdotetuilla muutoksilla helpotettaisiin tuomioistuinten päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa EU:ssa mm. lapsen huoltoon liittyvissä rajat ylittävissä asioissa.

Tavoitteena on hyväksyä neuvostossa myös sähköistä todistusaineistoa rikostutkinnassa koskeva asetusehdotus (e-evidence) pohjaksi Euroopan parlamentin kanssa käytäviä neuvotteluja varten. Asetusehdotuksessa säännellään, miten ja millä edellytyksillä jäsenvaltion lainvalvontaviranomainen voi suoraan velvoittaa EU:n alueella toimivan toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen palveluntarjoajan toimittamaan tai säilyttämään sähköisessä muodossa olevan tiedon käytettäväksi todistusaineistona rikosoikeudellisessa menettelyssä. Kyse voisi olla esimerkiksi sähköpostin sisältö- tai lähetystiedoista.

Lisäksi kokouksessa saadaan tilannekatsaus EU:n liittymisestä Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Suomi pitää liittymistä erittäin tärkeänä. Liittyminen parantaisi EU-kansalaisten oikeusasemaa ja vahvistaisi EU:n uskottavuutta ihmisoikeuksien käsittelyssä.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Eeva Aittoniemi, puh. +358 2951 50170, sähköposti: [email protected]

Tietoa oikeusministeriössä valmisteltavista EU-hankkeista

Lisätietoa oikeus- ja sisäasiainneuvostosta EU:n verkkosivuilla: Neuvoston kokousten julkista osuutta ja tiedotustilaisuuksia voi seurata verkossa. Lisäksi neuvoston sivuilta löytyy kokouksissa julkisina käsiteltävien asioiden asiakirjat ja muuta aineistoa.

Council Streaming (englanniksi)

Lisätietoa oikeus- ja sisäasioiden neuvostosta ja aikaisempia lehdistötiedotteita

Sivun alkuun