Hyppää sisältöön
Media

Tuomioistuinharjoittelijoiden päätösvaltaa halutaan aikaistaa ja laajentaa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 7.7.2010 7.00
Tiedote -

Oikeusministeriön työryhmä haluaa aikaistaa ja laajentaa tuomarin ammattiin valmentautuvien tuomioistuinharjoittelijoiden eli notaarien toimivaltaa. Tuomioistuinharjoittelija voisi ratkaista yksinkertaisia asioita heti harjoittelun alussa ja vaikeampiakin asioita kahden kuukauden kuluttua. Nykyisin notaari ei voi ensimmäisen kahden kuukauden aikana ratkaista omalla vastuullaan mitään asioita.

Muutoksilla pyritään joustavoittamaan ja tehostamaan töiden organisointia ja helpottamaan juttujen jakamista nykyistä tarkoituksenmukaisemmin. Samalla notaarit saisivat nykyistä enemmän kokemusta tuomarin työstä ja oikeudellisten ratkaisujen tekemisestä.

Työryhmä ehdottaa, että heti harjoittelun alettua notaari saisi toimittaa ilman eri määräystä avioliittoon vihkimisiä sekä ratkaista hakemus- ja riidattomia velkomusasioita kansliassa. Rikosasioita notaari voisi ratkaista yhden tuomarin istunnossa jo kahden kuukauden jälkeen, kun nykyisin aikaraja on neljä kuukautta.

Toimivaltaa laajennettaisiin siten, että notaari saisi yhden tuomarin istunnossa ratkaista rikosasian, josta enimmäisrangaistus olisi kaksi vuotta vankeutta. Nykyisin notaari saa ratkaista rikosasioita, joista maksimirangaistus on 1 vuosi 6 kuukautta. Lisäksi notaarilla olisi oikeus käsitellä rikesakkoa koskevat asiat. Rangaistukseksi notaari voisi tuomita edelleen vain sakkoa.

Laamanni päättäisi edelleen notaarin määräämisestä käräjäoikeuden puheenjohtajaksi tai jäseneksi yksittäisiin vaikeampiin asioihin. Samoin laamanni päättäisi, voiko notaari ratkaista yksin riita-asian.

Nykyinen notaarin virkanimike ehdotetaan muutettavaksi käräjänotaariksi. Nimittäminen siirrettäisiin hovioikeudelta käräjäoikeuden laamannin tehtäväksi.

Seuraavaksi työryhmän on annettava ehdotus siitä, miten uuteen harjoittelujärjestelmään siirrytään käytännössä. Määräaika on lokakuun loppuun.

Lisätiedot:
työryhmän puheenjohtaja, laamanni Erkki Hämäläinen, Varsinais-Suomen käräjäoikeus, puh. 010 364 6200,
työryhmän sihteeri, ylitarkastaja Jarkko Mannerhovi, puh. 09 1606 7649

Tuomioistuinharjoittelutyöryhmän ensimmäisen vaiheen mietintö

Sivun alkuun