Hyppää sisältöön
Media

Eduskuntavaalit sunnuntaina 14.4.2019

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 14.3.2019 15.12
Tiedote

Eduskuntavaalit toimitetaan 14. huhtikuuta 2019. Vaaleissa valitaan 200 kansanedustajaa neljäksi vuodeksi.

Eduskuntavaaleja varten maa on jaettu 13 vaalipiiriin. Kustakin vaalipiiristä valitaan kansanedustajia sen mukaan, mikä on vaalipiirissä asuvien Suomen kansalaisten lukumäärä kuusi kuukautta ennen vaaleja. Ahvenanmaan vaalipiiristä valitaan kuitenkin aina yksi kansanedustaja.

Vaaleissa on äänioikeus jokaisella Suomen kansalaisella, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Äänioikeutetut saavat Väestörekisterikeskukselta postissa äänioikeusilmoituksen. Ilmoitus lähetetään kuitenkin sähköisesti niille noin 160 000 äänioikeutetulle, jotka ovat ilmoittaneet Suomi.fi-palvelussa ottavansa vastaan viranomaistiedotteet sähköisesti. Äänioikeusilmoitukseen on merkitty vaalipäivän äänestyspaikka. Liitteenä on myös luettelo oman vaalipiirin ennakkoäänestyspaikoista.

Eduskuntavaaleissa voi äänestää joko vaalipäivänä sunnuntaina 14.4. tai ennakkoon ennakkoäänestysaikana 3.–9.4. Äänestää voi vain omassa vaalipiirissä ehdokkaana olevaa henkilöä. Oma vaalipiiri mainitaan äänioikeusilmoituksessa.

Äänestäjän on esitettävä selvitys henkilöllisyydestään niin vaalipäivän äänestyksessä kuin ennakkoäänestyksessäkin. Henkilöllisyyden voi todistaa kuvallisella asiakirjalla esim. ajokortilla tai poliisin myöntämällä henkilökortilla tai passilla.

Ennakkoäänestys kotimaassa ja ulkomailla

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys kotimaassa alkaa keskiviikkona 3.4. ja päättyy tiistaina 9.4. Ulkomailla ennakkoäänestys toimitetaan 3.–6.4., mutta monissa ulkomaan ennakkoäänestyspaikoissa äänestysajanjakso on tätä lyhyempi.

Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Ennakkoäänestyspaikkojen osoitteista ja aukioloajoista saa tietoja oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi ja vaalipalvelunumerosta. Maksuttoman suomenkielisen puhelinpalvelun numero on 0800 9 4770 ja ruotsinkielisen 0800 9 4771. Vaalien WhatsApp-viestipalvelun numero on 050 438 8730.

Henkilö, jonka liikuntakyky on niin rajoittunut, ettei hän pääse ilman kohtuuttomia vaikeuksia ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivän äänestyspaikkaan, saa äänestää ennakkoon kotonaan. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava oman kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 2.4. ennen kello 16. Kotiäänestyksen yhteydessä voi tietyin edellytyksin äänestää myös omaishoitaja, joka asuu samassa taloudessa.

Kirjeäänestys otetaan käyttöön kevään 2019 eduskuntavaaleista alkaen. Ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut ja muut vaalien ajan ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut voivat äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse. Äänioikeutetun, joka haluaa äänestää kirjeitse, on tilattava kirjeäänestysasiakirjat etukäteen ulkomaille, ne saatuaan äänestettävä ja palautettava äänensä lähetekuoressa Suomeen oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle. Kirjeäänestäminen on mahdollista 14.3. alkaen, kun ehdokasnumerot on vahvistettu. Kirjeäänen on oltava perillä oikeassa keskusvaalilautakunnassa viimeistään vaalipäivää edeltävänä perjantaina 12.4. ennen kello 19. Tarkemmat ohjeet löytyvät osoitteesta www.vaalit.fi/kirjeaanestys.

Äänestäminen vaalipäivänä 14. huhtikuuta

Vaalipäivä on sunnuntaina 14.4. ja silloin kaikki äänestyspaikat ovat avoinna kello 9–20. Vaalipäivänä saa äänestää vain äänioikeusilmoitukseen merkityssä äänestyspaikassa. 

Ennakkoäänten laskenta aloitetaan jo vaalipäivän äänestyksen ollessa käynnissä. Vaalipäivän äänien ääntenlaskenta aloitetaan heti vaalihuoneistojen sulkeuduttua. Laskentaa koskevia alustavia tietoja julkaistaan kello 20 alkaen, jolloin ennakkoäänten laskenta on pääosin valmis. Vaalien alustavat tulokset valmistuvat illan ja yön aikana.

Tarkastuslaskenta suoritetaan vaalipiirilautakunnissa vaalipäivää seuraavana maanantaina 15.4. Vaalipiirilautakunnat vahvistavat keskiviikkona 17.4. vaalien lopulliset tulokset.

Nuoria ja uusia kansalaisia kannustetaan äänestämään

Oikeusministeriö lähettää kevään vaaleista ja äänestämisestä kertovan kirjeen noin 70 000 nuorelle, jotka saavat ensimmäistä kertaa äänestää. Oma kirjeensä lähetetään myös niille Suomen kansalaisuuden saaneille, jotka pääsevät nyt ensimmäistä kertaa äänestämään eduskuntavaaleissa. Heitä on noin 7 000.

Tietoa eduskuntavaaleista on tarjolla monilla kielillä

Vaalit.fi-sivustolla on tietoa eduskuntavaaleista eri kielillä (suomi, ruotsi, koltansaame, inarinsaame, pohjoissaame, suomen ja suomenruotsin viittomakielet sekä useita eniten käytettyjä vieraita kieliä, mm. englanti, viro, ja venäjä). Oikeusministeriön YouTube -kanavalta löytyy lisäksi selko- ja viittomakielisiä videoita äänestämisestä. Suomeksi ja ruotsiksi on saatavilla selkoesitteet. Vaaleista tiedotetaan myös näkövammaisille sopivassa muodossa.

Vaalirahoituksesta tehtävä ilmoitus VTV:lle

Kansanedustajiksi valittujen ja varaedustajien on tehtävä Valtiontalouden tarkastusvirastolle ilmoitus vaalirahoituksestaan. Ilmoitus on annettava viimeistään 17.6.2019 mennessä. Lisätietoa vaalirahoitusilmoituksista www.vaalirahoitus.fi.

Lisätietoja:
vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, puh. 02951 50128, [email protected]
neuvotteleva virkamies Heini Huotarinen, puh. 02951 50127, [email protected]

Tietoa ja tuloksia oikeusministeriön Vaalit.fi-sivustolta

  • Tiedot ennakkoäänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista
  • Tiedot ehdokkaista ja ehdokasnumerot ovat sivuilla 14.3. illasta lähtien. Ehdokastiedot tulevat saataville myös ladattavina tiedostoina. 
  • Ennakkoäänestyksen aikana vaalisivuille päivitetään tunnin välein (myös viikonloppuna) tietoja ennakkoon äänestäneiden määristä kunnittain, vaalipiireittäin ja koko maassa.
  • Sivustolla voi seurata alustavan laskennan etenemistä vaali-illan 14.4. aikana. 
  • Alustavan laskennan valmistuttua vaalisivuilla kerrotaan kansanedustajiksi valittujen nimet ja äänimäärät. Lisäksi kerrotaan puolueiden äänimäärät ja ääniosuudet koko maassa, vaalipiireissä ja kunnissa. Kun alustava laskenta on valmis, sivuille tulee kaikkien ehdokkaiden äänimäärät sekä äänestysaluekohtaiset tiedot. Alustavan laskennan tulokset julkaistaan laskennan valmistuttua myös ladattavina tiedostoina.
  • Vahvistetut tulokset päivitetään vaalisivuille tarkastuslaskennan valmistuttua keskiviikkona 17.4.

Vaalit.fi Twitterissä 
Vaalit.fi Facebookissa 
Vaalivideoita Youtubessa 

Sivun alkuun