Hoppa till innehåll
Media

Riksdagsvalet den 14 april 2019

justitieministeriet
Utgivningsdatum 14.3.2019 15.12
Pressmeddelande

Riksdagsvalet förrättas söndagen den 14 april 2019. I valet utses 200 riksdagsledamöter för fyra år.

För riksdagsval har landet indelats i 13 valkretsar. Riksdagsmandaten fördelas mellan valkretsarna enligt antalet finska medborgare i valkretsen i fråga sex månader före valdagen. I landskapet Ålands valkrets väljs dock alltid en enda riksdagsledamot.

Rösträtt vid riksdagsval har alla finska medborgare som senast på valdagen fyller 18 år. Befolkningsregistercentralen skickar till alla som har rätt att rösta en anmälan om rösträtt med posten. Denna anmälan skickas dock per e-post till de cirka 160 000 röstberättigade som i tjänsten Suomi.fi har meddelat att de vill ta emot myndighetsmeddelanden elektroniskt. I anmälan berättas var väljaren kan rösta på valdagen. Till anmälan har dessutom bifogats en förteckning över förhandsröstningsställena inom väljarens egen valkrets.

I riksdagsvalet kan väljarna rösta antingen på valdagen den 14 april eller på förhand under förhandsröstningsperioden den 3-9 april. Väljarna får rösta enbart på en person som ställts upp som kandidat i den egna valkretsen. Väljarens valkrets anges i anmälan om rösträtt.

Både vid röstningen på valdagen och vid förhandsröstningen ska väljarna styrka sin identitet. Identiteten kan styrkas till exempel med ett av polisen utfärdat identitetskort, körkort, pass eller någon annan handling med foto.

Förhandsröstning i Finland och utomlands

I Finland går det att rösta på förhand från onsdagen den 3 april till tisdagen den 9 april. Utomlands ordnas förhandsröstning den 3-6 april, men vissa av förhandsröstningsställena utomlands är inte öppna för röstning under alla dessa dagar.

Väljarna får rösta på förhand på vilket som helst av de allmänna förhandsröstningsställena i Finland eller utomlands. Förhandsröstningsställenas adresser och öppettider finns på justitieministeriets webbplats Valfinland.fi. Information om förhandsröstningsställena ges också på det avgiftsfria servicenumret på svenska 0800 9 4771 och på finska 0800 9 4770. För väljarna finns också en Whatsapp-meddelandetjänst på numret 050 438 8730 för att få information.

Väljare, vars rörelseförmåga är så begränsad, att de inte utan stora svårigheter kan ta sig till ett förhandsröstningsställe eller till vallokalen på valdagen, kan rösta på förhand i sitt eget hem. Anmälan till hemmaröstning ska lämnas till centralvalnämnden i den egna kommunen senast den 2 april före klockan 16. Under vissa förutsättningar får en närståendevårdare som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning rösta i samband med hemmaröstningen.

Från och med riksdagsvalet 2019 är det också möjligt att brevrösta. Röstberättigade som bor eller tillfälligt vistas utomlands vid tidpunkten för valet kan rösta per brev i allmänna val. För att kunna rösta per brev ska väljaren på förhand beställa brevröstningshandlingarna till utlandet. Efter att ha fått handlingarna ska väljaren rösta och returnera rösten i ett ytterkuvert till centralvalnämnden i den egna kommunen i Finland. Brevröstning inleds den 14 mars när kandidatnumren har fastställts. Ytterkuverten ska hinna fram till den rätta centralvalnämnden senast fredagen före valdagen den 12 april före klockan 19. Närmare anvisningar finns på adressen www.vaalit.fi/brevrostning.

Röstning på valdagen den 14 april

Valdagen är söndagen den 14 april och då är samtliga vallokaler öppna mellan klockan 9 och 20. På valdagen kan väljarna rösta enbart i den vallokal som anges i anmälan om rösträtt. 

Räkningen av förhandsrösterna inleds redan under valdagen den 14 april. Räkningen av valdagens röster inleds direkt efter att vallokalerna har stängts. Preliminära uppgifter om rösträkningen ges ut klockan 20 då största delen av förhandsrösterna har räknats. Det preliminära valresultatet fastställs under kvällen och natten.

Kontrollräkningen utförs av valkretsnämnderna måndagen efter valdagen den 15 april. Valkretsnämnderna fastställer valets slutliga resultat onsdagen den 17 april.

Unga och nya medborgare uppmuntras att rösta

Justitieministeriet skickar ett brev med information om vårens val och röstning till cirka 70 000 unga som nu för första gången har rätt att rösta. Också nya finska medborgare som nu för första gången får rösta i riksdagsval får ett brev om valet. Detta gäller cirka 7 000 personer.

Information om riksdagsval på många språk

På webbplatsen Valfinland.fi finns information om riksdagsvalet på flera olika språk (svenska, finska, skoltsamiska, enaresamiska, nordsamiska, svenskt och finskt teckenspråk och 16 andra allmänna främmande språk i Finland, bl.a. engelska, estniska och ryska). På justitieministeriets YouTube-kanal finns videoklipp på lättläst språk och teckenspråk om hur det går till att rösta. Ministeriet har publicerat lättlästa broschyrer om valet på finska och svenska. Valinformation riktas också till synskadade.

En redovisning av valfinansieringen ska lämnas in till statens revisionsverk

De som valts till riksdagsledamöter och de som utses till ersättare ska lämna in en redovisning om sin valfinansiering till Statens revisionsverk. Redovisningen ska lämnas in senast den 17 juni 2019. Mer information om redovisning av valfinansieringen finns på www.vaalirahoitus.fi.

Ytterligare upplysningar: Arto Jääskeläinen, valdirektör, tfn 02951 50128, [email protected]
Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 50127, [email protected]

Information och resultatuppgifter på webbplatsen Valfinland.fi

  • Information om förhandsröstningsställena och deras öppettider.
  • Information om kandidaterna och kandidatnumren fr.o.m. den 14 mars. Följande dag publiceras kandidatuppgifterna även som nedladdningsbara filer. 
  • Under förhandsröstningen uppdateras webbplatsens information om antalet förhandsröstande i kommunerna, i valkretsarna och i hela landet med en timmes mellanrum (också under veckoslutet).
  • När den preliminära rösträkningen är klar på valdgaskvällen den 14 april publiceras namnen på dem som blivit valda och deras röstetal. Dessutom publiceras partiernas röstetal och andelen av röster i hela landet, i valkretsarna och i kommunerna. När den preliminära rösträkningen är klar publiceras alla kandidaters röstetal och röstningsområdesvisa uppgifter. Resultatet av den preliminära rösträkningen publiceras även som nedladdningsbara filer.
  • De fastställda valresultaten uppdateras på webbplatsen när kontrollräkningen har slutförts onsdagen den 17 april.

Valfinland.fi på Twitter 
Valfinland.fi på Facebook 
Filmer om val på Youtube 

Tillbaka till toppen