Hyppää sisältöön
Media

Ehdotus toimintamallista rikoksilla oireileville nuorille valmistunut

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 4.6.2019 12.02
Tiedote

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa rikoksilla oireilevien nuorten tukemiseen uutta toimintamallia. Mallissa vastuu ja tieto nuoren tilanteesta, hänen palvelujen tarpeestaan ja rikosprosessin etenemisestä on keskitetty yhteen yksikköön.

Toistuvasti rikoksilla tekevillä nuorilla on usein päihdeongelmia ja riski pudota koulusta ja syrjäytyä. Näiden nuorten tuki ja palvelut ovat tutkimuksen mukaan pirstaleisia. Rikosten ehkäisy ja niihin puuttuminen ovat kunnissa yleensä useiden ammattilaisten ja hallinnonalojen vastuulla. Ensimmäistä kertaa rikoksesta epäilyn nuoren tilanteeseen puuttumiseen löytyy useita malleja, mutta rikoksia uusivien nuorten tukitoimien, kuntoutuksen ja jälkihuollon järjestämisessä on puutteita.

Oikeusministeriön asettama työryhmä laati toimintamallin rikoksilla oireileville ja syrjäytymisriskissä oleville nuorille. Toistuvasti rikoksia tai vakavan rikoksen tehneen sekä syrjäytymisriskissä olevan nuoren tuki ja palvelut koottaisiin yhteen paikalliseen tai alueelliseen yksikköön siten, että kokonaisvastuu kuuluu yhdelle nuoren tilanteen ja rikosprosessin tuntevalle työntekijälle. Mallin keskiössä ovat nuoren tilanteen arviointi ja hänen tarpeisiinsa vastaaminen sekä nuoren motivointi palveluihin sitoutumiseen.

Työryhmä ehdottaa toimintamallin toteuttamiseksi järjestämislakia, jossa säädetään moniammatillisen ja poikkihallinnollisen viranomaismallin toimivalta, yhteistyö ja velvollisuudet. Myös järjestöillä olisi toimintamallissa keskeinen rooli. Mallin valmistelua jatketaan yhdessä erityisesti sosiaali- ja terveysministeriön ja koulutus- ja nuorisotyön palvelujen osalta opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Työryhmä ehdottaa rikoksilla oireilevien sekä syrjäytymisriskissä olevien nuorten toimintamallia kokeiltavaksi aluksi vähintään kolmella paikkakunnalla tai alueella. Mallin toteutusta arvioitaisiin tutkimuksella. Työryhmä arvioi toimintamallin tuovan selviä säästöjä rikosoikeusjärjestelmälle ja yhteiskunnalle vähentämällä nuorten syrjäytymistä.

Rikoksilla oireilevien nuorten toimintamallin kehittäminen oli yksi sisäisen turvallisuuden strategian toimenpide.

Oikeusministeriö lähettää toimintamalliehdotuksen lausuntokierrokselle.

Lisätietoja: 

työryhmän puheenjohtaja, kihlakunnansyyttäjä, apulaispäälikkö Eija Velitski, Helsingin syyttäjänvirasto, puh. 029 562 2405, [email protected]

erityisasiantuntija Saija Sambou, oikeusministeriö, puh. 029 515 0352, [email protected]

neuvotteleva virkamies Annika Parsons, sosiaali- ja terveysministeriö, puh. 029 516 3596, [email protected]

ylitarkastaja Merja Hilpinen, opetus- ja kulttuuriministeriö, puh. 029 533 0418, [email protected]

Rikoksilla oireilevien nuorten toimintamallin kehittämistyöryhmän ehdotus

Lausuntopalvelu.fi

Sivun alkuun