Hoppa till innehåll
Media

Förslag till verksamhetsmodell för att stöda unga som uppvisar symptom genom att begå brott

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.6.2019 12.02
Pressmeddelande

Justitieministeriets arbetsgrupp föreslår en ny modell för att stöda unga som uppvisar symptom genom att begå brott. Modellen går ut på att ansvaret för och informationen om den unga, hans eller hennes behov av stödtjänster och framskridandet av straffprocessen samlas till en enda enhet.

Unga som begår brott upprepade gånger har ofta missbruksproblem och riskerar att avbryta sin skolgång och bli utslagna. Stödet och tjänsterna för dessa unga är enligt utredningen utspridda. I kommunerna är ansvaret för förebyggande och ingripande i brott fördelat mellan flera yrkesmänniskor och förvaltningsområden. Det finns många olika verksamhetsmodeller för unga som för första gången misstänks för brott, men när det gäller stödtjänster, rehabilitering och eftervård för unga som upprepade gånger gör sig skyldiga till brott finns det tydliga brister.

En arbetsgrupp som tillsatts av justitieministeriet har utvecklat en verksamhetsmodell för unga som uppvisar symptom genom att begå brott och riskerar att bli utslagna. Stödet och servicen för en ungdom som begått upprepade brott eller ett allvarligt brott och som riskerar att bli utslagen samlas till en lokal eller regional enhet så att helhetsansvaret hör till en arbetstagare som känner till ungdomens läge och straffprocessen. Modellen bygger på att bedöma ungdomens situation, svara på hans eller hennes behov och uppmuntra ungdomen att förbinda sig till stödtjänsterna.

För att genomföra modellen föreslår arbetsgruppen att det stiftas en lag om hur behörigheten, samarbetet och skyldigheterna fördelas inom den planerade mångprofessionella och tvärsektoriella myndighetsmodellen. Också organisationer ska ha en central roll i modellen. Beredningen av modellen fortsätts i samarbete med speciellt social- och hälsovårdsministeriet och i fråga om utbildnings- och ungdomsarbete med undervisnings- och kulturministeriet.

Arbetsgruppen föreslår att verksamhetsmodellen testas först inom minst tre områden eller orter. Dess funktion ska bedömas genom en undersökning. Enligt arbetsgruppen medför verksamhetsmodellen besparingar för straffsystemet och samhället genom att minska ungdomars utslagning.

Utvecklingen av verksamhetsmodellen ingår i strategin för den inre säkerheten.

Förslaget till verksamhetsmodell skickas nu ut på remiss.

Ytterligare information: 

Eija Velitski, arbetsgruppens ordförande, ledande häradsåklagare, åklagarämbetet i Helsingfors, tfn 029 029 562 2405, [email protected],

Saija Sambou, specialsakkunnig, justitieministeriet, tfn 029 515 0352, [email protected]

Annika Parsons, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029 516 3596, [email protected]

Merja Hilpinen, överinspektör, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 029 533 0418, [email protected]

Arbetsgruppens förslag till en verksamhetsmodell för unga som uppvisar symptom genom att begå brott (på finska)

Utlåtande.fi

Tillbaka till toppen