Hyppää sisältöön
Media

Epäillyn ja syytetyn oikeus saada tietoa täsmentyy

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 26.11.2014 13.39
Tiedote -

Rikoksesta epäillyn ja syytetyn oikeus saada tietoa oikeuksistaan ja syytteen sisällöstä täsmentyy joulukuun alusta.

1.12.2014 voimaan tulevilla säännöksillä pannaan täytäntöön EU:n direktiivi tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudellisissa menettelyissä. Direktiivi määrittelee tiedonsaantioikeutta koskevat vähimmäisvaatimukset, joita on sovellettava rikosoikeudellisissa menettelyissä koko EU:n alueella.

Uudistuksen myötä esitutkintalakiin on lisätty direktiivin edellyttämät säännökset, jotka koskevat esitutkintaviranomaisen velvollisuutta ilmoittaa epäillylle hänen oikeuksistaan. Vapautensa menettäneelle epäillylle on jatkossa ilmoitettava hänen oikeuksistaan kirjallisesti. Muulle kuin vapautensa menettäneelle epäillylle oikeuksista voidaan ilmoittaa joko suullisesti tai kirjallisesti.

Esitutkinta-asiakirjojen asianosaisjulkisuutta koskevaa sääntelyä on tarkistettu direktiivin edellyttämällä tavalla. Esitutkintalakiin on lisätty säännökset, joista ilmenevät esitutkinnan asianosaisen tiedonsaantioikeuden laajuus ja rajoittamisen edellytykset oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaamisen edellyttämällä tavalla.

Asianosaisjulkisuuden rajoittaminen edellyttää, että tiedon antamatta jättäminen on välttämätöntä erittäin tärkeän yleisen tai yksityisen edun vuoksi. Asianosaisen oikeutta tiedonsaantiin tai sen rajoittamista harkittaessa on otettava huomioon asianosaisen oikeus puolustautua asianmukaisesti tai muuten asianmukaisesti valvoa oikeuttaan oikeudenkäynnissä.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Kirsi Pulkkinen, puh. 02951 50438, sähköposti: [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun