Hoppa till innehåll
Media

Preciseringar till bestämmelserna om misstänktas och åtalades rätt att få information

justitieministeriet
Utgivningsdatum 26.11.2014 13.39
Pressmeddelande -

Bestämmelserna om brottsmisstänktas och åtalades rätt att få information om sina rättigheter och innehållet i åtalet preciseras från och med ingången av december.

Bestämmelserna som träder i kraft den 1 december 2014 genomför EU-direktivet om rätten till information vid straffrättsliga förfaranden. Genom direktivet anges vilka minimikrav som ställs på rätten till information och som ska tillämpas vid straffrättsliga förfaranden inom hela Europeiska unionen.

I och med ändringen tar man i förundersökningslagen in de bestämmelser som direktivet förutsätter om förundersökningsmyndighetens skyldighet att underrätta misstänkta om deras rättigheter. Misstänkta som är frihetsberövade ska i fortsättningen underrättas om sina rättigheter skriftligen. Andra misstänkta än sådana som är frihetsberövade kan underrättas om sina rättigheter antingen skriftligen eller muntligen.

Bestämmelserna om partsoffentlighet vid förundersökning har ändrats på det sätt som direktivet förutsätter. I förundersökningslagen togs in bestämmelser av vilka det framgår i vilken omfattning en part vid förundersökning har rätt att få information och på vilka villkor denna rätt kan begränsas på det sätt som säkerställandet av en rättvis rättegång förutsätter.

En förutsättning för att partsoffentligheten ska kunna begränsas är att det är nödvändigt att avstå från att lämna ut uppgifterna på grund av ett mycket viktigt allmänt eller enskilt intresse. Vid prövning av frågan om en parts rätt att få information eller frågan om begränsningar av denna rätt man ska ta hänsyn till partens rätt att på behörigt sätt försvara sig eller annars på behörigt sätt bevaka sin rätt i en rättegång.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Kirsi Pulkkinen, tfn 02951 50438, e-post: [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen