Hyppää sisältöön
Media

Esitutkinta- ja pakkokeinolakeihin tulossa täydennyksiä

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 29.6.2012 6.00
Tiedote -

Oikeusministeriössä on valmisteltu hallituksen esitysluonnos täydentämään vuoden 2014 alussa voimaan tulevia uusia lakeja, joilla säädetään rikoksen esitutkinnasta ja sen yhteydessä käytettävistä pakkokeinoista. Laeissa on havaittu muutostarpeita jo ennen niiden voimaantuloa. Merkittävä osa muutoksista on teknisluonteisia. Poliisilaista valmistellaan täydentävä hallituksen esitys sisäasiainministeriössä.

Viime elokuussa voimaan tulleen uudistuksen mukaan kotietsinnän laillisuus voidaan saattaa käräjäoikeuden tutkittavaksi etsinnän toimittamisen jälkeen. Nyt valmistuneessa esitysluonnoksessa ehdotetaan, että kotietsinnän kohteena olevalle henkilölle olisi ilmoitettava oikeudesta saattaa etsintä tuomioistuimen tutkittavaksi.

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön selvittämisessä voitaisiin esitysluonnoksen mukaan käyttää telekuuntelua. Nykyisessä ja myös uudessa 2014 voimaan tulevassa pakkokeinolaissa telekuuntelun käyttö on rajattu törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskeviin rikosepäilyihin. Luvan telekuunteluun myöntää tuomioistuin.

Televalvonnan käyttöedellytyksiä koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi. Tuomioistuin voisi myöntää luvan televalvontaan myös silloin, kun on syytä epäillä teleosoitetta tai telepäätelaitetta käyttäen tehtyä luvatonta käyttöä, vahingontekoa, viestintäsalaisuuden loukkausta tai tietomurtoa tai kun on syytä epäillä lapsen houkuttelemista seksuaalisiin tarkoituksiin (ns. grooming). Näissä tapauksissa televalvonnan käyttö ei siten edellyttäisi teleosoitteen tai telepäätelaitteen haltijan suostumusta, kuten uudessa pakkokeinolaissa on säädetty.

Telekuuntelulla, televalvonnalla, tukiasematietojen hankkimisella ja teknisellä tarkkailulla saatua niin sanottua ylimääräistä tietoa saisi käyttää rikoksen selvittämisessä myös, jos rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta ja jos ylimääräisen tiedon käyttämisellä voidaan olettaa olevan erittäin tärkeä merkitys rikoksen selvittämiselle. Ylimääräisen tiedon käyttämisestä näyttönä päättäisi tuomioistuin pääkäsittelyn yhteydessä.

Salaisen pakkokeinon käytöstä ilmoittamista koskevia säännöksiä täydennettäisiin. Jos pakkokeinon kohteena olleen epäillyn henkilöllisyys ei ole vielä selvillä ilmoittamista koskevan määräajan päättyessä, pakkokeinosta olisi henkilöllisyyden selvittyä ilmoitettava hänelle kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä.

Esitysluonnos lähtee lausuntokierrokselle, joka päättyy syyskuun puolivälissä.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, puh 02951 50340
sähköposti: [email protected]

Hallituksen esitysluonnos

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun