Hyppää sisältöön
Media

Esitys automaattiset hallintopäätökset mahdollistavaksi lainsäädännöksi nyt lausuntokierroksella

oikeusministeriövaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 25.3.2022 13.41
Tiedote

Automaattisen päätöksenteon sääntelyn valmistelu etenee. Lausuntokierroksella on nyt esitys yleislainsäädännöksi, joka mahdollistaisi automaattiset hallintopäätökset.

Tavoitteena on mahdollistaa hallinnon automaattinen päätöksenteko siten, että erityisesti perustuslain ja hallintolain asettamat hyvää hallintoa, hallintoasian käsittelyä ja viranomaisten toiminnan lakisidonnaisuutta sekä virkavastuuta koskevat vaatimukset voidaan turvata.

Esitysluonnokseen on sovitettu yhteen oikeusministeriön ja valtionvarainministeriön työryhmien mietinnöt. Kokonaisuus sisältää sääntelyehdotukset hallintolakiin ja julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annettuun lakiin. Luonnoksessa ehdotetaan myös säännöstä palveluautomaation käytöstä viranomaisen neuvonnassa. Ehdotettu sääntely mahdollistaa automaattisen päätöksenteon yleislain perusteella sellaisissa asioissa, jotka täyttävät laissa säädetyt edellytykset. Täydentävä sääntely on tarpeen joidenkin asiaryhmien osalta. Täydentävän sääntelyn valmisteluvastuu on sektoriministeriöillä.
 
Esitysluonnos on lähetetty laajalle lausuntokierrokselle ja siihen voi vastata 6.5.2022 asti. Tavoitteena on, että laki tulisi voimaan 1.1.2023.

Lausuntopalvelu.fi: Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi


Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Niklas Vainio, oikeusministeriö, p. 0295 150 041, [email protected]
​​​​​​​yksikönpäällikkö Timo Makkonen, oikeusministeriö, p. 0295 150 230, [email protected]
​​​​​​​erityisasiantuntija Antti Helin, valtiovarainministeriö, p. 0295 530 609, [email protected]

Julkisen hallinnon tietojärjestelmiä koskevan yleislainsäädännön tarkistamista valmisteleva työryhmä

Sivun alkuun