Hoppa till innehåll
Media

Förslag till lagstiftning som ska möjliggöra automatiska förvaltningsbeslut är nu på remiss

finansministerietjustitieministeriet
Utgivningsdatum 25.3.2022 13.41
Pressmeddelande

Beredningen av lagstiftning om automatiserat beslutsfattande framskrider. En proposition med förslag till allmän lagstiftning som ska möjliggöra automatiska förvaltningsbeslut är nu på remiss.

​​​​​​Målet är att möjliggöra automatiserat beslutsfattande inom förvaltningen så att i synnerhet grundlagens och förvaltningslagens krav på god förvaltning, behandling av förvaltningsärenden, lagbundenhet i myndigheternas verksamhet och tjänsteansvar kan tillgodoses.

För propositionsutkastet har man samordnat förslag som ingår i betänkanden från justitieministeriet och finansministeriet. Helheten innehåller förslag till bestämmelser i förvaltningslagen och i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen. I propositionsutkastet föreslås också en bestämmelse om användning av serviceautomater vid myndighetsrådgivning. De föreslagna bestämmelserna möjliggör automatiserat beslutsfattande enligt den allmänna lagen i ärenden som uppfyller de villkor som anges i lagen. Kompletterande bestämmelser behövs för vissa ärendegrupper. De sektorsansvariga ministerierna ansvarar för beredningen av de kompletterande bestämmelserna.

Propositionsutkastet har sänts på omfattande remiss till och med den 6 maj 2022. Målet är att lagen ska träda i kraft den 1 januari 2023.

Utlåtande.fi: Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om automatiserat beslutsfattande inom den offentliga förvaltningen


Ytterligare information:
Niklas Vainio, lagstiftningsråd, justitieministeriet, tfn 0295 150 041, [email protected]
​​​​​​​Timo Makkonen, enhetschef, justitieministeriet, tfn 0295 150 230, [email protected]
​​​​​​​Antti Helin, specialsakkunnig, finansministeriet, tfn 0295 530 609, [email protected]

​​​​​​​Tillsättandet av en arbetsgrupp som bereder en översyn av den allmänna lagstiftningen om informationssystem inom den offentliga förvaltningen

Tillbaka till toppen