Hyppää sisältöön
Media

Yleishyödyllisten säätiöiden perustamista EU:ssa halutaan helpottaa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 19.4.2012 10.50
Tiedote -

Valtioneuvosto lähetti tänään eduskunnalle EU:n komission ehdotuksen, jolla luotaisiin uusi yleishyödyllinen eurooppalainen säätiömuoto. Tavoitteena on helpottaa säätiöiden perustamista ja toimintaa sekä säätiövarallisuuden kohdentamista yleishyödyllisiin tarkoituksiin EU:n sisämarkkinoilla. Komissio antoi asetusehdotuksensa helmikuussa 2012 ja sen käsittely neuvoston työryhmässä alkoi huhtikuussa.

Ehdotuksen tarkoituksena on luoda eurooppalainen säätiö (FE, Fundatio europaea), joka olisi periaatteessa sama kaikissa jäsenvaltioissa. Eurooppalainen säätiö voitaisiin perustaa uutena säätiönä, muuttamalla kansallinen säätiö eurooppalaiseksi tai sulauttamalla kansallisia säätiöitä. Jäsenvaltioiden olisi kohdeltava eurooppalaista säätiötä verotuksessa samoin kuin kotimaista yleishyödyllistä säätiötä.

Komission mukaan ehdotuksen toteuttaminen alentaisi rajat ylittävien säätiöiden toimintakustannuksia ja niiden toimintaan olisi saatavilla aiempaa enemmän varoja. Tämä vaikuttaisi myönteisesti EU-kansalaisten yleishyödylliseen toimintaan ja koko EU:n talouteen.

Jos asetus hyväksytään ehdotetussa muodossa, Suomessa tulee säätää laki eurooppalaisesta säätiöstä. Verolainsäädäntöä ei tarvitse muuttaa.

Valtioneuvosto suhtautuu myönteisesti toimiin, joilla helpotetaan säätiöiden perustamista ja toimintaa sekä säätiövarallisuuden ohjaamista yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Säätiöiden toiminnan rajoitusten ja hallinnollisen taakan vähentäminen ovat hyviä lähtökohtia. Samalla on kuitenkin otettava huomioon eri sidosryhmien tarpeet, kansallisen verotuksen yhtenäisyys sekä vaikutukset viranomaisten toimintaan. Ehdotusta on jatkokäsittelyssä selvennettävä ja täydennettävä monilta osin.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, oikeusministeriö, puh. 09 1606 7664,
[email protected]
- Henkilöstön edustus: neuvotteleva virkamies Jouni Lemola, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. 010 604 8934, [email protected]
- Verotus: erityisasiantuntija Ilkka Lahti, valtiovarainministeriö, puh. 09 1603 2199, [email protected]

Komission asetusehdotus

Tietoa eurooppalaisesta säätiöasetuksesta

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun