Hyppää sisältöön
Media

EU:n ja Yhdysvaltojen tietosuojasopimus etenemässä

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 12.5.2016 13.34
Tiedote

Valtioneuvosto lähetti tänään eduskunnalle tiedoksi ehdotuksen, joka koskee EU:n ja Yhdysvaltojen välisen tietosuojasopimuksen allekirjoittamista. Sopimus koskee henkilötietojen suojaa lainvalvonnan alalla eli silloin, kun tietoja siirretään ja käsitellään rikosten ennalta estämistä, paljastamista ja selvittämistä sekä syytetoimia varten.

Sopimuksen tavoitteena on taata puitteet riittävälle henkilötietojen suojalle niin, ettei uusia henkilötietojen siirtoja koskevia sopimuksia neuvoteltaessa enää tarvitsisi erikseen neuvotella tietosuojasopimukseen sisältyvistä tietosuojatakeista.

Sopimus itsessään ei muodosta oikeusperustaa henkilötietojen siirroille, vaan yksittäisissä tapauksissa on aina oltava oikeusperusta joko EU-oikeudessa, jäsenmaan kansallisessa lainsäädännössä tai kansainvälisessä sopimuksessa. Esimerkiksi Suomesta lainvalvonnan alalla Yhdysvaltoihin tapahtuvien henkilötietojen siirtojen oikeusperusta on erityisesti Suomen ja Yhdysvaltojen välinen rikoksentorjuntasopimus.

Valtioneuvosto puoltaa sopimuksen hyväksymistä. EU-USA tietosuojapuitesopimuksessa vahvistetaan ensimmäistä kertaa yhdenmukaiset ja kattavat tietosuojaa koskevat takeet, joita sovelletaan kaikkeen poliisi- ja rikosoikeudellisen yhteistyön alalla tapahtuvaan tietojenvaihtoon oikeusviranomaisten välillä. Sopimus tuo merkittävän parannuksen nykytilanteeseen, jossa epäyhdenmukaiset ja usein heikot tietosuojasäännöt ovat hajallaan lukuisissa erilaisissa ja eritasoissa sopimus- ja menettelysäännöksissä. Sopimus myös antaa ensimmäistä kertaa EU:n kansalaisille oikeudellisia muutoksenhakuoikeuksia Yhdysvalloissa.

Lopullinen päätös sopimuksen tekemisestä voidaan tehdä vasta, kun Euroopan parlamentti on antanut hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Leena Rantalankila, puh. 02951 50152

Sivun alkuun