Hyppää sisältöön
Media

EU:n oikeusministerit käsittelevät tietosuojadirektiiviä

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 7.10.2015 9.57
Tiedote
EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvosto kokoontuu 8.-9. lokakuuta Luxemburgissa. Oikeusasioissa Suomea edustaa oikeus- ja työministeri Jari Lindström.

Oikeusministereiden on tarkoitus omalta osaltaan hyväksyä ehdotus EU:n tietosuojadirektiivistä, joka koskee henkilötietojen käsittelyä rikosten torjumiseksi, tutkimiseksi, selvittämiseksi tai niistä syyttämiseksi tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä toimivaltaisten viranomaisten suorittamaa henkilötietojen käsittelyä yleistä turvallisuutta koskevien uhkien estämiseksi ja niiltä suojautumiseksi. Oikeusministereiden hyväksynnän jälkeen direktiivistä voidaan aloittaa neuvottelut Euroopan parlamentin kanssa.

Tietosuojadirektiivi on osa EU:n tietosuojalainsäädännön uudistamispakettia. Kokonaisuuteen kuuluu myös yleinen tietosuoja-asetus, josta neuvosto ja parlamentti käyvät parhaillaan neuvotteluja. Tavoitteena on, että koko tietosuojapaketti voidaan hyväksyä EU:ssa mahdollisimman pian ja yhtä aikaa.

Neuvostossa käsitellään Euroopan syyttäjänviraston perustamista koskevaa ehdotusta. Viraston tehtävänä olisi tehostaa EU:n taloudellisia etuja vahingoittavien rikosten tutkintaa jäsenvaltioissa.

Oikeusministerit saavat tilannekatsauksen vireillä olevasta EU:n liittymisestä Euroopan ihmisoikeussopimukseen ja keskustelevat jatkotoimista.

Oikeusministerit keskustelevat myös maahanmuuttokriisiin liittyen ihmissalakuljetuksen ja vihapuheen torjumisesta oikeusviranomaisten toimenpitein. Käytännön toimet liittyvät erityisesti syyttäjien rajat ylittävään yhteistyöhön ja Eurojustin hyödyntämiseen.

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström vierailee kokouksen yhteydessä Euroopan unionin tuomioistuimessa.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Eeva Aittoniemi, puh. +358 2951 50170 sekä erityisasiantuntijat Anna-Elina Pohjolainen (tietosuoja), EUE, puh. +32 2 2878 431 ja Lauri Rautio (rikosoikeus), EUE, puh: +32 2 2878 594

Lisätietoa EU:n neuvoston Internet-sivuilla:
Neuvoston kokousten julkista osuutta ja tiedotustilaisuuksia voi seurata verkossa. Lisäksi neuvoston sivuilta löytyy kokouksissa julkisina käsiteltävien asioiden asiakirjat ja muuta aineistoa.

Jari Lindström
Sivun alkuun