Hyppää sisältöön
Media

EU:n oikeusministerit keskustelivat maksukyvyttömyysdirektiivistä

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 20.10.2023 18.15
Tiedote

EU-maiden oikeusministerit ohjasivat tänään valmisteltavana olevan maksukyvyttömyysdirektiivin jatkoneuvotteluja ja keskustelivat erityisesti konkurssipesän takaisinsaantia koskevista säännöksistä. Oikeusministeri Leena Meri osallistui ensimmäistä kertaa EU:n oikeus- ja sisäasioiden neuvoston kokoukseen Luxemburgissa.

Oikeusministerit keskustelivat kokouksessa direktiiviehdotuksesta, joka liittyy maksukyvyttömyyslainsäädännön yhdenmukaistamiseen ja muun muassa konkurssipesän takaisinsaantitilanteisiin.
- Yhteisenä tavoitteena tulee olla se, että maksukyvyttömyysjärjestelmät koko EU:ssa ovat mahdollisimman tehokkaat. Maailmanpankki on arvioinut, että Suomen maksukyvyttömyysjärjestelmä on maailman tehokkaimpia. Suomelle on siksi erityisen tärkeää, että teemme vain sellaista EU-tason sääntelyä, joka sallii jäsenvaltioiden säilyttää hyvät käytäntönsä. Takaisinsaantia koskeviin säännöksiin tarvitaan vielä lisää joustavuutta, sanoo oikeusministeri Leena Meri.

Kokouksessa hyväksyttiin myös neuvoston päätelmät digitaalisesta voimaantumisesta ja perusoikeuksien suojelusta digitaalisella aikakaudella.
- Elämämme digitalisoituu yhä useammilla osa-alueilla ja hyvät digitaidot ovat edellytys yhdenvertaiselle osallistumiselle nyky-yhteiskunnassa. Mahdollisuuksien lisäksi on tärkeää tunnistaa myös digitalisaation riskit ja huolehtia perusoikeuksien toteutumisesta myös verkossa. On erittäin tärkeää, että verkossa tapahtuvaan lapsiin kohdistuvaan seksuaaliväkivaltaan voidaan puuttua tehokkaasti. Tärkeää on myös vahvistaa hyvän keskustelun ja mielipiteen vaihtamisen kulttuuria verkossa, sanan- ja mielipiteenvapaus turvaten, ministeri Meri toteaa.

Asialistalla myös Venäjän vastuu hyökkäyssodan seurauksista

Oikeusministerit saivat EU:n rikosoikeudellisen viraston Eurojustin tilannekatsauksen rankaisemattomuuden vastaisten toimien tehostamisesta liittyen Venäjän laittomaan hyökkäyssotaan Ukrainassa.
- Ukrainassa tapahtuvien vakavien kansainvälisten rikosten tutkintaa on tuettava. On tärkeää, että Venäjä joutuu täyteen vastuuseen hyökkäyssodan seurauksista. Eurojust tekee arvokasta työtä oikeudellisen vastuun toteutumiseksi, ministeri Leena Meri sanoo.

Kokouksessa keskusteltiin myös oikeusjärjestelmien tehokkuuden ja laadun merkityksestä oikeusvaltioperiaatteen toteutumiselle. Ministerit kuulivat hyvistä käytännöistä, joita jäsenvaltiossa on otettu käyttöön oikeusjärjestelmän kehittämiseksi, etenkin liittyen erilaisiin uusiin haasteisiin, kuten tekoälyn ja videoneuvottelujen käyttöön. Aihe liittyy laajempaan keskusteluun oikeusvaltioperiaatteen vaalimisesta EU:ssa.

Ministeri Meri tapasi kokouksen yhteydessä EU:n oikeusasioiden komissaari Didier Reyndersin, jonka kanssa Meri keskusteli oikeusalan EU-agendalla olevista ajankohtaisista asioita.

Lisätietoja:
erityisavustaja Jonna Ijäs, p. 0295 150 189, [email protected]
yksikönpäällikkö Eeva Aittoniemi, EU- ja kansainväliset asiat, p. 0295 150 170, [email protected]

Lisätietoa EU:n oikeusministereiden kokouksesta
Tietoa oikeusministeriössä valmisteltavista EU-hankkeista

Sivun alkuun