Hoppa till innehåll
Media

EU:s justitieministrar diskuterade insolvensdirektivet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.10.2023 18.15
Pressmeddelande

EU-ländernas justitieministrar ledde i dag de fortsatta förhandlingarna om insolvensdirektivet som är under beredning och diskuterade i synnerhet bestämmelserna om återvinning till konkursbo. Justitieminister Leena Meri deltog för första gången i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF-rådet) i Luxemburg.

Vid mötet diskuterade justitieministrarna ett direktivförslag som hänför sig till harmoniseringen av insolvenslagstiftningen och bland annat situationer som gäller återvinning till konkursbo.
– Det gemensamma målet bör vara att insolvenssystemen i hela EU ska vara så effektiva som möjligt. Världsbanken har bedömt att Finlands insolvenssystem är bland de effektivaste i världen. Därför är det särskilt viktigt för Finland att vi endast inför sådan reglering på EU-nivå som möjliggör att medlemsstaterna bevarar sin goda praxis. Det behövs ytterligare flexibilitet i bestämmelserna om återvinning, säger justitieminister Leena Meri.

Vid mötet godkändes också rådets slutsatser om digital egenmakt och om tryggande och verkställighet av de grundläggande rättigheterna i den digitala tidsåldern.
– Vårt liv digitaliseras inom allt fler delområden och goda digitala färdigheter är en förutsättning för ett jämlikt deltagande i dagens samhälle. Utöver möjligheterna är det också viktigt att identifiera digitaliseringens risker och se till att de grundläggande rättigheterna tillgodoses också på nätet. Det är mycket viktigt att man effektivt kan ingripa i sexuella övergrepp mot barn på nätet. Det är också viktigt att stärka en kultur av god diskussion och utbyte av åsikter på nätet, så att yttrande- och åsiktsfriheten tryggas, konstaterar minister Meri.

På agendan står också Rysslands ansvar för följderna av anfallskriget

Justitieministrarna fick en lägesrapport av EU:s byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) om  effektiviserade åtgärder mot straffriheten i anslutning till Rysslands olagliga anfallskrig mot Ukraina.
– Utredningen av allvarliga internationella brott i Ukraina måste stödjas. Det är viktigt att Ryssland tvingas ta fullt ansvar för följderna av anfallskriget. Eurojust gör ett värdefullt arbete för att realisera det rättsliga ansvaret, säger minister Leena Meri.

Vid mötet diskuterade man också om betydelsen av rättssystemens effektivitet och kvalitet för genomförandet av rättsstatsprincipen. Ministrarna fick höra om god praxis som införts i medlemsstaterna för att utveckla rättssystemet, särskilt i fråga om nya utmaningar, såsom användningen av artificiell intelligens och videokonferenser. Temat anknyter till den mer omfattande diskussionen om att värna om rättsstatsprincipen i EU.

I samband med mötet träffade Meri EU:s kommissionär för rättsliga frågor Didier Reynders. De diskuterade aktuella EU-frågor på det rättsliga området.

Ytterligare information: 
Jonna Ijäs, specialmedarbetare, tfn 0295 150 189, [email protected]
Eeva Aittoniemi, enhetschef, EU-ärenden och internationella ärenden, tfn 0295 150 170, [email protected] 

Mer information om mötet mellan EU:s justitieministrar
Information om EU-projekt som bereds vid justitieministeriet

Tillbaka till toppen