Hyppää sisältöön
Media

EU:n tietosuojauudistuksen tavoitteena vahvistaa yksilön oikeutta valvoa henkilötietojaan

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 12.4.2012 10.30
Tiedote -

Valtioneuvosto lähetti tänään eduskunnalle EU:n komission tammikuussa tekemän ehdotuksen EU:n tietosuojasääntelyn kokonaisuudistukseksi.

Komission mukaan henkilötietojen ja yksityisyyden suojaa koskevan sääntelyn uudistaminen on tarpeen, sillä teknologisen kehityksen ja globalisoitumisen myötä henkilötietoja kerätään yhä enemmän. Myös niiden käsittelyssä ja siirtämisessä käytettävät keinot ovat muuttuneet.

Tavoitteena on luoda EU:lle ajanmukainen, vahva ja kattava tietosuojakehys. Yksilön oikeus valvoa tehokkaasti henkilötietojaan halutaan turvata digitaalisessa maailmassa. Korkeatasoisella tietosuojalla voidaan myös parantaa luottamusta online-palveluihin ja hyödyntää digitaalitalouden antamia mahdollisuuksia.

Uudistuksella yhdenmukaistettaisiin EU:n henkilötietojen suojaa koskevaa lainsäädäntöä.
Ehdotuskokonaisuus sisältää tavoitteista kertovan komission tiedonannon sekä ehdotuksen asetukseksi, jolla vahvistettaisiin EU:n yleinen tietosuojakehys, ja ehdotuksen direktiiviksi, jolla vahvistettaisiin säännöt henkilötietojen suojaamiseksi tilanteissa, joissa niitä käsitellään rikosten ehkäisemistä, selvittämistä, tutkintaa ja syytteeseenpanoa ja tähän liittyviä oikeustoimia varten.

Ehdotuksen käsittely on kevään aikana alkanut EU:n neuvostossa.

Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että osittain hajanaista ja monimutkaista EU:n tietosuojalainsäädäntöä yksinkertaistetaan samalla säilyttäen tietosuojan korkea taso. Komission ehdotus ei kuitenkaan kokonaan poistaisi sääntelyn ongelmia, sillä sen ulkopuolelle on jätetty useita aihealueita ja erityissäädöksiä. Jatkovalmistelussa on tarkoitus kiinnittää huomiota muun muassa siihen, kuinka yksityiskohtaista sääntelyä EU-tasolla on tarpeen antaa.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Leena Rantalankila, puh. (09) 160 67836 tai 040 564 4599, ja
erityisasiantuntija Leena Vettenranta, puh. (09) 160 67695 tai 050 411 0158,
sähköposti: [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun