Hyppää sisältöön
Media

Euroopan syyttäjänvirastoa (EPPO) sekä EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välistä kumppanuussopimusta koskeva lainsäädäntö voimaan ensi viikolla

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 3.6.2021 14.26
Tiedote

Hallitus antoi tänään Euroopan syyttäjänvirastoa (EPPO) koskevan kansallisen lainsäädännön voimaantuloa koskevat asetukset. EPPO:a koskeva kansallinen lainsäädäntö tulee asetusten mukaisesti voimaan 10.6.2021.

Euroopan syyttäjävirastoa koskevaa EU-asetusta täydentävä kansallinen lainsäädäntö vahvistettiin Suomessa 15.1.2021 ja nyt annetuilla asetuksilla säädetään sen voimaantulosta. Kansallinen lainsäädäntö pitää sisällään lain Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston toimintaan sekä muutoksia muun muassa esitutkintalakiin ja Syyttäjälaitosta koskevaan lakiin. 

Tällä viikolla toimintansa aloittanut virasto koostuu Luxemburgiin sijoittuvasta keskusvirastosta ja jäsenvaltioissa toimivista valtuutetuista Euroopan syyttäjistä. EPPO:n toimivallassa on tutkia riippumattomana Euroopan unionin syyttäjäviranomaisena EU:n talousarvioon kohdistuvia rikoksia ja asettaa rikoksista epäillyt syytteeseen kansallisissa tuomioistuimissa. EPPO:n perustamisella odotetaan olevan myönteisiä unionitason taloudellisia vaikutuksia, kun unionin varoihin kohdistuvat petokset tutkitaan ja saatetaan jäsenvaltioiden tuomioistuimissa syytteeseen nykyistä tehokkaammin. 

Täydentävää lainsäädäntöä Suomen ja Yhdistyneen kuningaskunnan väliseen yhteistyöhön rikosasioissa

Valtioneuvosto esitti tänään myös tasavallan presidentille vahvistettavaksi lain Euroopan unionin sekä Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista ja rikosrekisteritietojen vaihtamista koskevien määräysten soveltamisesta. Lain on tarkoitus tulla voimaan 10.6.2021.

Brittien erottua EU:sta tammikuussa 2020 on EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välistä uutta kauppa - ja yhteistyösopimusta sovellettu 1.1.2021 alkaen. Nyt hyväksytty laki sisältää sopimuksen edellyttämän täydentävän kansallisen lainsäädännön, jota tarvitaan, koska sopimuksen määräykset rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta ja rikosrekisteritietojen vaihtamisesta eivät kaikilta osin ole sovellettavissa itsenäisesti. Samassa yhteydessä muutettiin kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annettua lakia. 

Lisätietoja: 
lainsäädäntöneuvos Lauri Rautio, p. 0295 150 380, [email protected] (EPPO-lainsäädäntö)
lainsäädäntöneuvos Tanja Innanen. p. 0295 150 338, [email protected] (EU-UK-laki/rikosrekisteritietojen vaihto)
erityisasiantuntija Joni Korpinen p. 0295 150 012, [email protected] (EU-UK-laki/rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen)

Sivun alkuun