Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Europarlamenttivaalit 25.5.2014

Oikeusministeriö
9.4.2014 8.14
Tiedote -

Euroopan unionin jäsenvaltioissa toimitetaan Euroopan parlamentin jäsenten vaalit 22.- 25. toukokuuta välisenä aikana. Vaaleissa valitaan 28 jäsenvaltiosta yhteensä 751 jäsentä Euroopan parlamenttiin viideksi vuodeksi.

Suomessa europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 25. toukokuuta. Suomesta valitaan 13 parlamentin jäsentä.

Jokaisella Suomen kansalaisella, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta, on äänioikeus vaaleissa asuinpaikasta riippumatta. Jos Suomen kansalainen on ilmoittautunut äänestäjäksi jonkun toisen EU:n jäsenvaltion europarlamenttivaaleissa, hän ei ole äänioikeutettu Suomen europarlamenttivaaleissa.

Euroopan unionin muun jäsenvaltion kansalainen on äänioikeutettu Suomessa, jos hän viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja hänellä on kotikunta Suomessa. Suomessa asuvat EU:n tai muiden kansainvälisten järjestöjen palveluksessa olevat EU-kansalaiset saavat äänestää, vaikkei heillä olisi kotikuntaa Suomessa. Edellytyksenä on, että henkilö on ilmoittautunut äänioikeusrekisteriin Suomessa.

Mobiilisivustolta tietoa ehdokkaista ja ennakkoäänestyspaikoista

Äänioikeutetut saavat Väestörekisterikeskukselta ilmoituskortin (ilmoitus äänioikeudesta), johon on merkitty vaalipäivän äänestyspaikka sekä luettelo oman vaalipiirin ennakkoäänestyspaikoista. Uutta on, että ilmoituskorttiin on painettu QR-koodi, jonka skannaamalla pääsee oikeusministeriön mobiilisivustolle, josta voi hakea europarlamenttivaalien ehdokkaat tai lähimmän ennakkoäänestyspaikan mobiililaitteella. Sivustoa voi käyttää myös tavallisella työasemakoneella.

Myös oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi löytyy kattavasti tietoa europarlamenttivaaleista.

Oikeusministeriö, Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimisto ja Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry lähettävät lisäksi äänestämään kannustavan kirjeen noin 100 000 nuorelle, jotka pääsevät nyt ensimmäistä kertaa käyttämään äänioikeuttaan.

Äänestäjän on esitettävä selvitys henkilöllisyydestään niin vaalipäivän äänestyksessä kuin ennakkoäänestyksessäkin. Henkilöllisyystodistuksen tulee olla kuvallinen. Ilmoituskorttia ei ole välttämätöntä ottaa mukaan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivän äänestyspaikkaan. Siitä on kuitenkin hyötyä, jos äänestää laitoksessa tai ulkomailla.

Europarlamenttivaalien ehdokkaat ovat samat koko maassa, joten äänestäjä voi äänestää ketä tahansa ehdokasta. Ehdokaslistojen yhdistelmät ja ehdokasnumerot vahvistetaan 24. huhtikuuta.

Ennakkoäänestys kotimaassa ja ulkomailla

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys kotimaassa alkaa keskiviikkona 14. toukokuuta. Viimeinen ennakkoäänestyspäivä on tiistai 20. toukokuuta.

Ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat vaihtelevat, mutta lähes jokaisessa kunnassa on ainakin yksi ennakkoäänestyspaikka avoinna jokaisena ennakkoäänestyspäivänä.
Ulkomailla ennakkoäänestys toimitetaan 14. - 17. toukokuuta, mutta monissa ulkomailla olevissa ennakkoäänestyspaikoissa äänestysajanjakso on tätä lyhyempi.

Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Ennakkoäänestyspaikkojen osoitteista ja aukioloajoista saa tietoja oikeusministeriön vaalisivuilta internetistä, Facebookista, Twitteristä ja puhelinpalvelusta. Maksuton puhelinpalvelu (15.4. alkaen) on suomeksi numerossa 0800 9 4770 ja ruotsiksi numerossa 0800 9 4771.

Vaalit.fi -sivustolla on tietoa europarlamenttivaaleista eri kielillä (suomi, ruotsi, koltansaame, inarinsaame, pohjoissaame, englanti, viro, venäjä, somali sekä suomen ja suomenruotsin viittomakielet). Oikeusministeriön YouTube-kanavasta löytyy lisäksi selkovideoita äänestämisestä, ja suomeksi ja ruotsiksi julkaistaan selkoesitteet. Vaaleista tiedotetaan myös kuulo- ja näkövammaisille.

Henkilö, jonka liikuntakyky on rajoittunut siinä määrin, ettei hän pääse ilman kohtuuttomia vaikeuksia ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivän äänestyspaikkaan, saa äänestää ennakkoon kotonaan. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään 13. toukokuuta ennen kello 16 oman kunnan keskusvaalilautakunnalle.

Äänestäminen vaalipäivänä 25. toukokuuta

Vaalipäivä on sunnuntaina 25. toukokuuta ja silloin äänestyspaikat ovat avoinna kello 9-20. Vaalipäivänä saa äänestää vain ilmoituskorttiin merkityssä äänestyspaikassa.

Ääntenlaskenta aloitetaan vaalipäivänä 25.5. heti vaalihuoneistojen sulkeuduttua. Laskentaa koskevia alustavia tietoja julkaistaan kello 20 alkaen, jolloin ennakkoäänten alustava laskenta valmistuu.

Europarlamenttivaalien ennakkoäänten laskenta ja vaalipäivänä annettujen äänten tarkastuslaskenta suoritetaan vaalipiirilautakunnissa. Ne vahvistavat vaalien tuloksen vaalipiirissä 28. toukokuuta. Heti sen jälkeen samana päivänä Helsingin vaalipiirilautakunta vahvistaa vielä vaalien tuloksen koko maassa.

Euroopan parlamentin jäseniksi ja varajäseniksi valittujen on tehtävä Valtiontalouden tarkastusvirastolle ilmoitus vaalirahoituksestaan. Ilmoitus on annettava viimeistään 28. heinäkuuta.


Tulos- ja tietopalvelut:

- Tiedot ehdokkaista ja ehdokasnumerot ovat saatavilla torstaina 24.4. Seuraavana päivänä ehdokastiedot tulevat saataville myös CSV-tiedostomuodossa.

- Jokaisena ennakkoäänestyspäivänä noin klo 13, 18 ja 21 kerrotaan ennakkoon äänestäneiden määrät kunnissa, vaalipiireissä ja koko maassa. Lauantaina ja sunnuntaina tiedot päivitetään vain klo 19.

- Vaali-iltana 25.5. alustavissa tulostiedoissa kerrotaan Euroopan parlamentin jäseniksi valittujen nimet ja äänimäärät. Lisäksi vaalisivuille tulee tiedot puolueiden äänimääristä ja ääniosuuksista koko maassa, vaalipiireissä ja kunnissa. Alustavan laskennan tulokset julkaistaan vaalipäivän jälkeen maanantaina myös CSV- ja XML -tiedostomuodossa.

- Vahvistetut tulokset päivitetään tarkastuslaskennan valmistuttua 28. toukokuuta.

Lisätietoja:
vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, puh. 02951 50128
neuvotteleva virkamies Jussi Aaltonen, puh. 02951 50560

Anna-Maja Henriksson
EU
Sivun alkuun