Hoppa till innehåll
Media

Europaparlamentsvalet den 25 maj 2014

justitieministeriet
Utgivningsdatum 9.4.2014 8.14
Pressmeddelande -

Val till Europaparlamentet förrättas i alla EU-medlemsstater den 22–25 maj 2014. I valet utses sammanlagt 751 ledamöter från 28 medlemsstater till Europaparlamentet för nästa femårsperiod.

I Finland är valdagen söndagen den 25 maj. Från Finland utses 13 ledamöter.

Röstberättigad vid valet är varje finsk medborgare oavsett boningsort som senast på valdagen fyller 18 år. Finska medborgare som har meddelat att de önskar utöva sin rösträtt i en annan medlemsstat är dock inte röstberättigade i Europaparlamentsvalet i Finland.

Medborgare i andra medlemsstater i Europeiska unionen som senast på valdagen fyller 18 år och som har hemkommun i Finland har rätt att rösta i Finland. Därtill har EU-medborgare som är bosatta i Finland och anställda inom EU eller andra internationella organisationer rätt att rösta vid de Europaparlamentsval som förrättas i Finland även om de inte har hemkommun i Finland. Detta förutsätter dock att de har anmält sig till rösträttsregistret i Finland.

På justitieministeriets mobilanpassade webbplats finns information om kandidaterna och förhandsröstningsställena

Befolkningsregistercentralen skickar till alla röstberättigade ett meddelandekort (dvs. en anmälan om rösträtt), på vilket anges adressen till vallokalen på valdagen. Till meddelandekortet har bifogats en förteckning över de allmänna förhandsröstningsställena inom väljarens egen valkrets. En nyhet är att det på meddelandekortet finns en QR-kod som kan skannas för att komma till justitieministeriets mobilanpassade valwebbplats. På webbplatsen finns information om kandidaterna vid Europaparlamentsvalet och där kan man också söka det närmaste förhandsröstningsstället. Vid sidan om mobila enheter kan webbplatsen användas också med vanliga datorer.

Också på justitieministeriets vanliga valwebbplats www.vaalit.fi/sv finns mångsidig information om Europaparlamentsvalet.

Justitieministeriet, Europaparlamentets informationskontor i Finland och Finlands Ungdomssamarbete – Allians rf har därtill sammanställt ett brev som uppmanar unga till att rösta vid valet. Brevet skickas till ungefär 100 000 unga som nu för första gången får utöva sin rösträtt.

Väljarna ska styrka sin identitet såväl vid röstningen på valdagen som vid förhandsröstningen. Identitetsbeviset måste vara försett med foto. Väljaren behöver inte ha meddelandekortet med sig på ett allmänt förhandsröstningsställe eller i vallokalen på valdagen. Det lönar dock sig att ha kortet med om man röstar på en anstalt eller utomlands.

Vid Europaparlamentsvalet är kandidaterna desamma i hela landet, och väljaren kan rösta på vem som helst av kandidaterna. Sammanställningarna av kandidatlistorna och kandidatnumren fastställs den 24 april.

Förhandsröstning i Finland och utomlands

Förhandsröstningen inleds i hemlandet på onsdagen den 14 maj. Den sista förhandsröstningsdagen är tisdagen den 20 maj.

Förhandsröstningsställena kan ha olika öppettider, men i nästan varje kommun finns minst ett allmänt förhandsröstningsställe som är öppet varje förhandsröstningsdag.
Förhandsröstningen utomlands äger rum mellan den 14 och 17 maj, men de flesta förhandsröstningsställena utomlands håller öppet endast en del av denna tid.

Väljarna får rösta på förhand på vilket som helst av de allmänna förhandsröstningsställena i Finland eller utomlands. Information om förhandsröstningsställenas adresser och öppettider ges på justitieministeriets valwebbplats och telefonservice samt på Facebook och Twitter. Gratis telefonservice (fr.o.m. den 15 april) ges på svenska på numret 0800 9 4771 och på finska på numret 0800 9 4770.

På webbplatsen www.vaalit.fi/sv finns information om Europaparlamentsvalet på olika språk (finska, svenska, skoltsamiska, enaresamiska, nordsamiska, engelska, estniska, ryska och somaliska samt på finskt och finlandssvenskt teckenspråk). På justitieministeriets YouTube-kanal finns också videoklipp på klarspråk om hur det går till att rösta. Därtill har ministeriet publicerat broschyrer om val på lättläst finska och svenska. Valinformation riktas också till hörsel- och synskadade.

Personer vars rörelseförmåga är så begränsad att de inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till förhandsröstningsstället eller vallokalen på valdagen kan rösta på förhand i sitt eget hem. Anmälan om hemmaröstning ska lämnas in till centralvalnämnden i den egna kommunen senast den 13 maj före klockan 16.

Röstning på valdagen den 25 maj

Valdagen är söndagen den 25 maj och då är vallokalerna öppna mellan klockan 9 och 20. På valdagen kan väljarna rösta enbart i den vallokal som anges i meddelandekortet.

Rösträkningen inleds på valdagen den 25 maj omedelbart efter att vallokalerna stängs. Preliminära uppgifter om rösträkningen offentliggörs klockan 20, då den preliminära räkningen av förhandsrösterna är klar.

Vid Europaparlamentsval utförs räkningen av förhandsrösterna och kontrollräkningen av rösterna på valdagen av valkretsnämnderna. De fastställer valresultatet i valkretsarna den 28 maj. Samma dag, omedelbart efter detta, fastställer Helsingfors valkretsnämnd valresultatet i hela landet.

De som valts till ledamöter av Europaparlamentet och ersättare för ledamöterna är skyldiga att lämna in en redovisning av sin valfinansiering till statens revisionsverk. Redovisningen måste lämnas in senast den 28 juli.

Resultat- och informationstjänsterna:

- Kandidatuppgifterna och -numren publiceras torsdagen den 24 april. Följande dag publiceras kandidatuppgifterna även i CSV-format.

- Det dagliga antalet väljare som röstat på förhand enligt kommun, enligt valkrets och i hela landet publiceras varje förhandsröstningsdag ca kl. 13,18 och 21. På lördag och söndag uppdateras uppgifterna enbart kl. 19.

- På valdagskvällen den 25 maj publiceras namnen på dem som valts till ledamöter av Europaparlamentet och antalet röster de fått. Ytterligare kommer det att på valwebbplatsen finnas uppgifter om partiernas röstantal och röstandel i hela landet, i valkretsarna och i kommunerna. På måndagen efter valdagen publiceras resultaten av den preliminära räkningen även i CSV- och XML-format.

- De fastställda resultaten uppdateras på valwebbplatsen när kontrollräkningen har slutförts den 28 maj.

Ytterligare upplysningar:
valdirektör Arto Jääskeläinen, tfn 02951 50128
konsultativ tjänsteman Jussi Aaltonen, tfn 02951 50560

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen