Hyppää sisältöön
Media

GRECO antoi Suomelle suosituksia puoluerahoituksen valvonnasta

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 7.12.2007 12.40
Tiedote -

Euroopan neuvoston korruptionvastainen toimielin GRECO (Group of States against Corruption) on antanut Suomelle toimenpidesuosituksia puoluerahoituksen valvonnasta sekä lahjonnan kriminalisointiin liittyvästä lainsäädännöstä ja lainkäytöstä.

Puoluerahoituksen valvonnan osalta GRECO antoi kymmenen suositusta. Se suosittelee muun muassa valvonnan riippumattomuuden merkittävää vahvistamista. GRECO suosittelee myös, että puolue- ja vaalirahoitusta koskevilta ilmoituksilta vaadittaisiin nykyistä suurempaa tarkkuutta ja että viranomaiset tarkastaisivat ilmoitukset nykyistä perusteellisemmin. Rahoitusta koskevien säännösten rikkomisesta määrättävien sanktioiden tulisi olla tehokkaita.

Suomessa puoluerahoituksen ja ehdokkaiden vaalirahoituksen valvonnan hoitavat valtakunnallisella tasolla oikeusministeriö ja paikallisella tasolla kuntien keskusvaalilautakunnat. GRECOn mukaan on olemassa vaara, että poliittiset intressit vaikuttavat valvontaan, koska ministeriö on osa poliittista päätöksentekojärjestelmää ja keskusvaalilautakunnat koostuvat puolueiden jäsenistä.

Lahjonnan kriminalisointiin liittyen GRECO antoi useita suosituksia. Lahjonnan kriminalisointia koskevan lainsäädännön osalta GRECO suosittelee muun muassa koventamaan rangaistuksia, joita lahjontarikoksista voidaan tuomita. Suosituksissa edellytetään myös kansanedustajan lahjomasäännöksiä muutettavaksi.

Oikeusministeriö pitää GRECOn esittämiä suosituksia tärkeinä ja lähtee siitä, että ne on otettava erittäin vakavasti. Ministeriössä tehdään puoluerahoituksen valvontaa koskevista suosituksista selvitys, jonka pohjalta laaditaan toimeksianto asetettavaa työryhmää varten. Oikeusministeriö asettaa keväällä 2008 työryhmän pohtimaan suositusten täytäntöönpanoa ja arvioimaan muutostarpeita lainsäädännössä ja menettelytavoissa.

Suomen tulee antaa GRECOlle kesäkuun 2009 loppuun mennessä raportti siitä, miten suositukset on toteutettu.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Helinä Lehtinen, puh. (09) 1606 7624
Puoluerahoitus: vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, puh. (09) 1606 7572 sekä ylitarkastaja Jussi Aaltonen, puh. (09) 1606 7620
Lahjonnan kriminalisointi: lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula, puh. (09) 1606 7724

GRECO julkaisee arviointiraportit kokonaisuudessaan verkkosivuillaan englanniksi: www.coe.int/greco -> Evaluations -> Third Evaluation Round.
Koko raporttien suomennokset tulevat joulukuun lopulla oikeusministeriön verkkosivuille www.om.fi tämän 7.12.2007 päivätyn tiedotteen liitteiksi.

Sivun alkuun