Hyppää sisältöön
Media

Haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten suojelua halutaan parantaa EU:ssa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 13.9.2023 16.10
Tiedote

Valtioneuvosto antoi tänään eduskunnalle kirjelmän Euroopan komission ehdotuksista haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten suojelemiseksi rajat ylittävissä tilanteissa. Uudistuksella sujuvoitettaisiin esimerkiksi edunvalvontaa koskevien asioiden käsittelyä, kun henkilö liikkuu yli rajojen. Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten oikeuksia vahvistetaan.

Uudistus koskee aikuisia, jotka eivät pysty muistisairauden tai muun terveyssyyn takia suojelemaan etujaan. Tavoitteena on varmistaa, että heidän oikeuttaan henkilökohtaiseen itsemääräämisoikeuteen kunnioitetaan myös silloin, kun he muuttavat maasta toiseen. 

Komission ehdotuksen mukaan EU-maille annettaisiin lupa liittyä aikuistensuojelusta tehtyyn Haagin yleissopimukseen tai pysyä sen osapuolina. Suomi on jo Haagin sopimuksen osapuoli. Yleissopimuksessa määritetään, minkä maan viranomaiset ovat toimivaltaisia ryhtymään toimiin aikuisen tai hänen omaisuutensa suojelemiseksi, mitä lakia sovelletaan ja millä edellytyksillä ulkomaiset toimenpiteet, esimerkiksi edunvalvontapäätökset, tunnustetaan. Tämän lisäksi komissio ehdottaa yleissopimusta täydentävää EU:n sisäistä sääntelyä. Käyttöön otettaisiin eurooppalainen edustustodistus, jotta edustajan olisi helpompi todistaa valtuutensa toimia toisessa EU-maassa. Lisäksi ehdotetaan suojelua koskevien rekistereiden perustamista ja yhteen liittämistä.

Valtioneuvosto suhtautuu myönteisesti komission ehdotusten tavoitteisiin ja pitää tärkeänä sitä, että haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten oikeuksia vahvistetaan. Sääntelyn yksityiskohtia, erityisesti rekisterisääntelyn tarkoituksenmukaisuutta ja kustannusvaikutuksia on valtioneuvoston mielestä kuitenkin ehdotusten jatkokäsittelyssä selvitettävä tarkemmin.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen, p. 0295 150 260, [email protected]

valtioneuvosto.fi/päätökset

Sivun alkuun