Hyppää sisältöön
Media

Ihmiskaupan torjuntaa halutaan tehostaa EU:ssa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 2.2.2023 14.03
Tiedote

Ihmiskaupan uhrien varhaista tunnistamista, auttamista ja tukemista sekä rajat ylittävää viranomaisyhteistyötä halutaan vahvistaa EU:n alueella. Valtioneuvosto antoi tänään eduskunnalle kirjelmän Euroopan komission ehdotuksesta, jolla muutettaisiin ihmiskaupan vastaista direktiiviä.

Ihmiskaupparikoksen uhrien auttamista ja tukemista ehdotetaan tehostettavaksi kansallisilla ohjausmekanismeilla ja kansallisen keskuspisteillä. Jäsenvaltioiden olisi myös säädettävä rangaistavaksi kaikki ihmiskaupparikoksiin liittyvä uhrien palvelujen käyttäminen, mikä on tällä hetkellä jäsenvaltioiden omassa harkinnassa. Kun seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvä palvelujen käyttö on jo säädetty rangaistavaksi, tämä tarkoittaisi kansallisella tasolla erityisesti työperäisen ihmiskaupan uhrien tarjoamien palvelujen käytön kriminalisoimista.

Ihmiskaupparikoksiin liitettäisiin myös eräitä Suomen seuraamusjärjestelmästä puuttuvia oikeushenkilöiden seuraamuksia. Lisäksi ihmiskaupan vastaiseen direktiiviin lisättäisiin tilastotietojen keräämistä koskeva artikla.

Valtioneuvosto korostaa, että ihmiskaupparikokset ovat vakavia rikoksia ja sen vuoksi on tärkeää, että niiden torjunta sekä ihmiskaupan uhrien tunnistaminen, auttaminen ja tukeminen toimivat tehokkaasti. Tätä tavoitetta tukevat myös komission ehdotukset. Valtioneuvoston mukaan ehdotuksissa on kuitenkin kohtia, joiden osalta on tärkeä säilyttää riittävä kansallinen liikkumavara. Tämä koskee erityisesti oikeushenkilöille määrättäviä seuraamuksia sekä kaikkien ihmiskaupan uhrien tarjoamien palvelujen käyttämisen säätämistä rangaistavaksi.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, p. 0295 150 176, [email protected]

Valtioneuvosto.fi/päätökset

Sivun alkuun