Hoppa till innehåll
Media

EU vill effektivisera bekämpandet av människohandel

justitieministeriet
Utgivningsdatum 2.2.2023 14.03
Pressmeddelande

Målet är att stärka bekämpandet av människohandel, tidig identifiering av offer för människohandel och erbjudandet av hjälp och stöd till dem samt det gränsöverskridande myndighetssamarbetet inom EU. Statsrådet lämnade i dag en skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till ändring av direktivet mot människohandel.

Det föreslås att hjälpen och stödet till offer för människohandel effektiviseras genom att inrätta nationella styrmekanismer och nationella kontaktpunkter. Därtill föreslås att medlemsstaterna ska kriminalisera all användning av tjänster från offer för människohandel, vilket för närvarande är en fråga som medlemsstaterna själva fått avgöra. Eftersom användningen av tjänster som gäller sexuellt utnyttjande redan är straffbart i Finland, betyder detta på nationell nivå att speciellt användningen av tjänster från offer för arbetsrelaterad människohandel ska kriminaliseras.

Till bestämmelserna om människohandelsbrott ska också fogas vissa påföljder för juridiska personer som inte för närvarande ingår i Finlands påföljdssystem. Till direktivet ska enligt förslaget dessutom fogas en ny artikel om insamlande av statistik. 

Statsrådet anser att eftersom människohandelsbrott är så allvarliga är det viktigt att bekämpningen av människohandel samt identifieringen av och hjälpen och stödet till offer för människohandel effektiviseras. Kommissionens förslag syftar till detta mål. Enligt statsrådet innehåller förslagen dock vissa punkter där det är viktigt att bevara ett tillräckligt nationellt handlingsutrymme. Detta gäller i synnerhet påföljderna för juridiska personer samt kriminaliseringen av all användning av tjänster från offer för människohandel.

Ytterligare upplysningar:
Janne Kanerva, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 176, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen