Hyppää sisältöön
Media

Perintäkuluja alennetaan erityisesti pienissä kuluttajien veloissa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 8.3.2013 8.30
Tiedote -

Kuluttajavelan perintäkuluille säädettyjä enimmäismääriä alennetaan 16. maaliskuuta lähtien. Perintäkulut vähenevät varsinkin pienissä, enintään 100 euron veloissa. Niissä velallisen kokonaiskuluvastuu saa olla korkeintaan 60 euroa.

Enintään 1 000 euron saatavissa kulut saavat olla korkeintaan 120 euroa ja sitä suuremmissa saatavissa enintään 210 euroa.

Laki uudistuu myös niin, että velallinen saa oikeuden pyytää perintälain mukaisen perinnän keskeyttämistä ja asian siirtämistä oikeudelliseen perintään. Keskeytyspyyntö voi olla järkevä esimerkiksi silloin, kun on ilmeistä, että perintä on tuloksetonta ja vain kasvattaa velallisen maksettavaksi tulevia perintäkuluja.

Keskeytyspyynnön jälkeen velkoja voi velkoa saatavaa tuomioistuimessa tai hakea ulosottoa. Muunlaista perintää velkoja saa jatkaa vain jos ei vaadi velalliselta korvausta perintäkuluista.

Vanhentuneen velan periminen kielletään. Lisäksi parannetaan kuluttaja-asiamiehen mahdollisuuksia tehokkaasti puuttua hyvän perintätavan vastaisiin menettelytapoihin.

Velallisen maksamien suoritusten kohdentamista saatavan eri osille muutetaan niin, että
suoritukset on kohdennettava ensiksi varsinaiselle saatavalle ja vasta sen jälkeen kuluille. Tietojärjestelmämuutosten vuoksi uudistus tulee tältä osin voimaan vasta 16. joulukuuta 2013.

Yrityksille ja viranomaisille 40 euron viivästysmaksu

Perintälain uudistusten yhteydessä 16. maaliskuuta pannaan täytäntöön myös EU:n uudistettu maksuviivästysdirektiivi. Se koskee maksuviivästyksiä tavaroiden tai palvelusten toimittamisessa yritykseltä toiselle tai yritykseltä viranomaiselle. Kuluttajiin direktiiviä ei sovelleta.

Käytännössä merkittävin direktiiviin liittyvä uudistus on 40 euron viivästysmaksu. Mikäli velallisen suoritus ei ole ollut velkojan käytettävissä viimeistään eräpäivänä, velkojalla on aina oikeus saada velallisena olevalta yritykseltä tai viranomaiselta 40 euron korvaus, vaikka velkojalle ei olisi aiheutunut tosiasiallisia perintäkuluja. Viivästysmaksu kannustaa suorittamaan maksut viimeistään eräpäivänä.

Yritysten ja viranomaisten maksuja koskeva viivästyskorko nousee yhdellä prosenttiyksiköllä nykyiseen verrattuna. Kuluttajan velkoja koskeva viivästyskorko pysyy ennallaan.

Lisäksi rajoitetaan maksuajan pituutta. Jos velallinen on viranomainen, maksuaika ei saa normaalitapauksissa ylittää 30 päivää.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Riitta Haapasaari, puh. 02951 50139
sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun