Hyppää sisältöön
Media

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta ja Suomen Kuntaliitto tiedottavat
Järjestöt maakunnan kumppanina – Oppaasta malleja järjestöystävällisen maakunnan rakentamiseen

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 12.9.2018 11.00
Tiedote

Valmisteilla oleva maakunta- sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus koskettaa koko kansalaisyhteiskuntaa. Erityisen suuri vaikutus sillä on sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaan. Kuntamarkkinoilla julkaistava opas tarjoaa malleja maakunnan ja kansalaistoiminnan välisen kumppanuuden rakentamiseksi ja vahvistamiseksi.

Maakunnallisen valmistelutyön tukemiseksi tuotetussa käytännönläheisessä oppaassa esitellään, miten kansalaisyhteiskunnan elinvoimaisuus ja järjestöjen osallistumismahdollisuudet turvataan ja millaisia malleja ja työkaluja järjestöjen sekä maakunnan tai kunnan välisen kumppanuuden ja yhteistyön rakentamiseen on olemassa. Oppaaseen on koottu yhteistyön hyviä käytänteitä ja esimerkkejä kansalaisjärjestöiltä ja maakuntavalmistelijoilta eri puolilta Suomea.

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta on kannanotoissaan korostanut, että hallinnon rakenteita uudistettaessa kansalaisjärjestöille ja -verkostoille on turvattava riittävät toimintaedellytykset.

- Järjestöyhteistyön kannalta oleellista on määrittää maakuntauudistuksen toimeenpanossa maakuntien ja kuntien vastuunjako hyvinvointia ja terveyttä edistävässä työssä. Onnistuminen edellyttää, että niin järjestöjen rahoitus kuin kumppanuudet kunnan tai maakunnan ja järjestöjen kesken jatkuvat ilman katkoksia. Muun muassa näihin kysymyksiin tarjotaan malleja ja työkaluja nyt julkaistavassa oppaassa, neuvottelukunnan puheenjohtaja, Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula toteaa.

Tehtävien ja vastuiden uusjako vaikuttaa vahvasti tulevaisuuden kunnan rooliin ja toimijoiden väliseen yhteistyöhön. Monella toimialueella syntyy uusia yhteisen vastuun tehtäviä, yhdyspintoja. Kunnan tärkeimpänä tehtävänä kuitenkin säilyy kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen.

- Tulevaisuuden kunnassa ja uudessa maakunnassa järjestöillä on paljon annettavaa palvelujen kehittämis- ja järjestämiskeskusteluissa. Oman alansa asiantuntemuksen lisäksi järjestöt voivat tukea kuntaa ja maakuntaa esimerkiksi asukkaiden osallistamisessa ja kuulemisessa, Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskinen sanoo.

Järjestöt maakunnan kumppanina -oppaan ovat tuottaneet yhteistyössä Suomen Kuntaliiton Asukkaat maakunta- ja sote-uudistuksen keskiöön -projekti, Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE, SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry ja Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. Opas valmisteltiin avoimessa prosessissa kevään 2018 aikana, ja siihen pyydettiin laajasti kommentteja sidosryhmiltä.

Opas julkistetaan 12. syyskuuta 2018 Kuntamarkkinoilla, jonka jälkeen se on maksutta saatavilla suomeksi ja ruotsiksi Kuntaliiton verkkokaupasta.

Lisätiedot:

Puheenjohtaja Kristiina Kumpula, Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta, puh. 040 588 6248, [email protected]

erityisasiantuntija Päivi Kurikka, Suomen Kuntaliitto, puh. 09 771 2509, [email protected]

Lue lisää:

Järjestöt maakunnan kumppanina -opas

Kuntamarkkinat Kuntaliiton verkkosivuilla

KANE oikeusministeriön verkkosivuilla

Maakuntien osallisuutta ja demokratiaa koskevat valmisteluaineistot alueuudistus.fi-sivustolla

Sivun alkuun