Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Delegationen för medborgarsamhällspolitik och Finlands Kommunförbund informerar
Organisationer som samarbetspartner till landskap – Handbok för att bygga upp ett organisationsvänligt landskap

Justitieministeriet
12.9.2018 11.00
Pressmeddelande

Den pågående landskaps- och social- och hälsovårdsreformen har konsekvenser för hela det civila samhället. Speciellt mycket inverkar reformen på organisationer inom social- och hälsovårdsområdet. På Kommunmarknaden publiceras en handbok som ger modeller för att bygga upp och stärka olika slags partnerskap mellan landskapet och organisationsfältet.

Handboken är avsedd som stöd för förberedelsearbetet i landskapen och den innehåller praktiska exempel på hur man kan trygga ett livskraftigt civilt samhälle och organisationers möjligheter att delta samt presenterar modeller och verktyg med vilka ett landskap eller en kommun kan bygga upp partnerskap och samarbeta med organisationer. I handboken har samlats exempel på goda förfaranden och fungerande samarbete från organisationer och landskapsberedare på olika håll i Finland.

Delegationen för medborgarsamhällspolitik har i sina ställningstaganden framhävt att då förvaltningsstrukturerna reformeras måste medborgarorganisationer och -nätverk tryggas tillräckliga verksamhetsförutsättningar.

- Med tanke på samarbetet med organisationerna är det viktigt att fastställa på vilket sätt ansvaret mellan landskapen och kommunerna fördelas när det gäller arbete som främjar hälsa och välfärd. En lyckad reform förutsätter att såväl organisationernas finansiering som partnerskapen mellan organisationerna och landskapet eller kommunen fortsätter utan avbrott. Handboken som nu ges ut innehåller modeller och verktyg som kan utnyttjas för att lösa bland annat dessa frågor, säger delegationens ordförande, generalsekreteraren för Finlands Röda Kors Kristiina Kumpula.

Omfördelningen av uppgifterna och ansvaren har en stor inverkan på kommunens roll i framtiden och samarbetet mellan de olika aktörerna. På många verksamhetsområden uppstår nya uppgifter som omfattas av gemensamt ansvar, så kallade kontaktytor. Kommunens viktigaste uppgift ska dock också i framtiden vara att främja kommuninvånarnas välfärd.

- Organisationer har mycket att ge i diskussionen om hur tjänster kan utvecklas och organiseras i framtidens kommuner och i de nya landskapen. Utöver att erbjuda sin sakkunskap inom sitt specialområde, kan organisationer stöda kommunen och landskapet i att höra invånarna och öka deras delaktighet, säger Finlands Kommunförbunds verkställande direktör Jari Koskinen.

Handboken har producerats i ett samarbete mellan Finlands Kommunförbunds projekt Invånarfokus i landskaps- och vårdreformen, delegationen för medborgarsamhällspolitik (KANE), SOSTE Finlands social och hälsa rf och Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry (Socialskyddsföreningen i Norra Karelen).  Den bereddes i en öppen process under våren 2018 och kommentarer begärdes av ett stort antal intressegrupper. 

Handboken publiceras den 12 september på Kommunmarknaden, varefter den kan beställas gratis via Kommunförbundets bokhandel. Handboken finns tillgänglig på finska och svenska.

Ytterligare upplysningar:

Kristiina Kumpula, ordförande, delegationen för medborgarsamhällspolitik, tfn 040 588 6248, [email protected]

Päivi Kurikka, specialsakkunnig, Finlands Kommunförbund, tfn 09 771 2509, [email protected]

Läs mer:

Handboken

Kommunmarknaden på Kommunförbundets webbplats

Delegationen för medborgarsamhällspolitik på justitieministeriets webbplats

Beredningsmaterial som gäller delaktighet och demokrati i landskapen på webbplatsen alueuudistus.fi (på finska)

Tillbaka till toppen