Hyppää sisältöön
Media

Johanna Korhosen selvitys: Ehdokkaat esille verkkoon, kirjastoihin ja kauppakeskuksiin

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 12.4.2010 7.00
Tiedote -

Kansalaisten tiedonsaantia vaalien ehdokkaista tulisi tukea erityisesti julkisen vallan toimenpiteillä, ehdottaa vaaliehdokkaiden näkyvyyden parantamista selvittänyt toimittaja Johanna Korhonen. Hän esittää etenkin hallinnon verkkopalvelujen kehittämistä niin, että äänestäjä voi helposti tutustua ehdokkaisiin ja heidän toimintaansa. Tarkoituksena on etenkin pienillä budjeteilla toimivien, vähemmän tunnettujen ehdokkaiden näkyvyyden parantaminen demokratian edistämiseksi.

Keskeistä tiedonsaannin parantamisessa on ehdotuksen mukaan oikeusministeriön www.vaalit.fi-sivuston uudistaminen yleisöä, ehdokkaita ja vaaliviranomaisia palvelevaksi portaaliksi. Ehdokkaat esittelisivät itsensä vaalit.fi -sivustolla ja heidän toimintaansa olisi sivuston kautta mahdollista seurata myös vaalien välillä. Tiedotusvälineet ja järjestöt voisivat omissa vaalikoneissaan hyödyntää palveluun kerättyjä perustietoja ehdokkaista.

Ehdokkaille tulisi vaalit.fi -sivustolla olla opastusta mm. sosiaalisen median käyttöön kampanjoinnissa sekä virtuaalinen kohtaamispaikka, jossa ehdokkaat voivat keskustella äänestäjien kanssa ja esimerkiksi järjestää paneelikeskusteluja.

Verkko ei tavoita kaikkia äänestäjiä. Korhonen ehdottaakin, että äänioikeutetuille lähetettäisiin virallisen äänioikeusilmoituksen mukana perustiedot oman vaalipiirin ehdokkaista. Samoin kuntien roolia vaalien ulkomainonnassa tulisi ehdotuksen mukaan vahvistaa. Kunnat voisivat sitoutua huolehtimaan maksutta ulkomainostelineiden pystyttämisestä sekä puolueiden ja valitsijayhdistysten vaalijulisteiden kiinnittämisestä niihin. Näin osa kunnista tekeekin, osa taas perii työstä maksun. Lisäksi kuntien kirjastoihin voitaisiin perustaa infopisteitä, joihin vaaliesitteitä saisi tuoda jaettavaksi.

Korhonen suosittaa myös, että kaupat sallisivat ehdokkaiden kampanjoinnin esimerkiksi kauppakeskusten auloissa ja käytävillä. Näin ehdokkaat voisivat tavata äänestäjiä siellä, missä he muutenkin asioivat. Nykyisin vaalikampanjointi on useimpien kauppakeskusten sisätiloissa kielletty.

Puolueiden tulisi ehdotuksen mukaan luopua maksusta, jonka ne toisinaan pyytävät ehdokkailta vaalien tiedotusmateriaalin tekemiseen. Niiden tulisi myös toimia avoimesti valitessaan kärkiehdokkaita, joiden kampanjoihin puolueen varoja panostetaan. Puoluetukea vaille jäävien pienpuolueiden osallistumista vaaleihin voitaisiin tukea maksamalla niille julkisista varoista avustusta tähän tarkoitukseen.

Selvityksessään Korhonen toteaa esille tulleen myös ehdotuksia, joita hän ei pidä toteuttamiskelpoisina. Esimerkiksi ilmoitustilan ostaminen tiedotusvälineistä julkisin varoin olisi ongelmallista.

Oikeusministeriö teetti ehdokkaiden maksuttoman julkisuuden tukemisesta selvityksen, koska vaalikampanjat ovat viime vuosina muuttuneet entistä kalliimmiksi. Selvitys liittyy vaalirahoitusuudistukseen, josta hallituspuolueiden puheenjohtajat sopivat yhdessä oikeusministeri Tuija Braxin kanssa marraskuussa 2009. Taustalla on myös valtioneuvoston helmikuussa 2010 tekemä periaatepäätös demokratian edistämisestä.

Keskustelu aiheesta Otakantaa.fi:ssä

Ehdokkaiden näkyvyydestä ja äänestäjien tiedonsaannin turvaamisesta voi keskustella valtionhallinnon keskustelufoorumilla internetissä. Kaikille avoin keskustelu käynnistyy tänään osoitteessa www.otakantaa.fi

Lisätietoja:
erityisavustaja Johanna Hautakorpi, puh. 09 1606 7506
neuvotteleva virkamies Sari Aalto-Matturi, puh. 09 1606 7963
sähköposti: [email protected]
Johanna Korhonen, puh. 040 510 5906, sähköposti: [email protected]

Ehdokkaat esiin! Miten julkinen valta voi tukea vaaliehdokkaiden maksutonta näkyvyyttä ja äänestäjien tiedonsaantia

Tuija Brax
Sivun alkuun