Hyppää sisältöön
Media

Julkisuuslain soveltamisalan laajentamisesta tehty selvitys

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 19.6.2019 14.22
Tiedote

Oikeusministeriö on teettänyt selvityksen julkisuuslain soveltamisalan laajentamisesta.

Tänään julkaistussa selvityksessä kuvataan julkisuuslain nykyistä soveltamista kunnan ja valtion määräämisvallassa oleviin yhtiöihin sekä julkista hallintotehtävää hoitaviin muihin yksityisoikeudellisiin yhteisöihin sekä muita yhteisöjen toiminnan avoimuuteen vaikuttavia säännöksiä. Selvityksessä tarkastellaan omistajaohjauksen keinoja sekä valtion ja kunnan yhtiöiden toimialaa ja tehtäviä. Lisäksi selvityksessä arvioidaan soveltamisalan laajentamiseen vaikuttavia seikkoja.

Selvityksessä esitetään kolme erilaista vaihtoehtoa julkisuuslain soveltamisalan laajentamisesta julkisyhteisöjen määräämisvallassa oleviin yhtiöihin sekä julkista hallintotehtävää hoitaviin muihin yksityisoikeudellisiin yhteisöihin ja niitä vastaavat alustavat säännösehdotukset. Selvitykseen sisältyy ehdotuksia myös muista keinoista avoimuuden lisäämiseksi.

Julkissektorin toimintojen yhtiöittäminen ja julkisten hallintotehtävien antaminen yksityisille ovat luoneet tarpeen tarkastella julkisuuslakiin liittyvää sääntelyä. Selvityksen tarkoituksena on tuottaa tietopohjaa mahdollisen lainvalmisteluhankkeen käynnistämistä varten.

Seuraavaksi selvitys lähetetään lausuntokierrokselle.

Selvityksen julkisuuslain soveltamisalan laajentamisesta on tehnyt Anna-Riitta Wallin. Selvityksen liitteenä on Marjut Salokanteleen raportti, joka koskee julkisuuslainsäädännön soveltamisalaa Ruotsissa. Ruotsissa yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia säännöksiä sovelletaan kuntien ja maakäräjäalueiden määräysvallassa oleviin yhtiöihin sekä eräisiin muihin julkisin varoin toimiviin yhtiöihin ja organisaatioihin. Selvityksessä on erityisesti katsottu julkisuusperiaatteen soveltamista ulkoistettuihin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Lisätietoja:
Selvitys julkisuuslain soveltamisalan laajentamisesta:
oikeustieteen kandidaatti Anna-Riitta Wallin, p. 0456188540, etunimi.sukunimi @elisanet.fi

Selvitys yleisten asiakirjojen julkisuudesta Ruotsissa:
OTT, dosentti Marjut Salokannel, 0405137787, [email protected]

Oikeusministeriö: lainsäädäntöneuvos Virpi Korhonen p. 0295150100, [email protected]

Sivun alkuun