Hoppa till innehåll
Media

Utredning om utvidgningen av tillämpningsområdet för offentlighetslagen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.6.2019 14.22
Pressmeddelande

Justitieministeriet har låtit göra en utredning om utvidgningen av tillämpningsområdet för offentlighetslagen.

I utredningen, som publicerades i dag, beskrivs den nuvarande tillämpningen av offentlighetslagen på bolag som står under en kommuns eller statens bestämmande inflytande och på andra privaträttsliga samfund som har hand om offentliga förvaltningsuppgifter samt andra bestämmelser som påverkar transparensen i samfundens verksamhet. I utredningen granskas instrumenten för ägarstyrning samt de statliga och kommunala bolagens ansvarsområde och uppgifter. I utredningen bedöms dessutom vilka omständigheter som påverkar utvidgningen av tillämpningsområdet.

I utredningen presenteras tre olika alternativ för utvidgningen av offentlighetslagens tillämpningsområde så att det också omfattar bolag som står under offentliga samfunds bestämmande inflytande och andra privaträttsliga samfund som har hand om offentliga förvaltningsuppgifter liksom också preliminära förslag till bestämmelser som motsvarar dem. Utredningen innehåller också förslag till andra medel för att öka transparensen.

Bolagiseringen av funktionerna inom den offentliga sektorn och anförtroendet av offentliga förvaltningsuppgifter åt privata aktörer har skapat ett behov av att se över bestämmelserna i anslutning till offentlighetslagen. Målet med utredningen är att producera kunskapsunderlag för att eventuellt inleda ett lagstiftningsprojekt. Härnäst skickas utredningen på remiss.

Utredningen om utvidgningen av tillämpningsområdet för offentlighetslagen har gjorts av Anna-Riitta Wallin. Som bilaga till utredningen finns en rapport av Marjut Salokannel som gäller tillämpningsområdet för offentlighetslagstiftningen i Sverige. I Sverige tillämpas bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet på bolag som står under kommunernas och landstingens bestämmande inflytande samt på vissa andra offentligt finansierade bolag och organisationer. I utredningen behandlas i synnerhet tillämpningen av offentlighetsprincipen på utlagda social- och hälsotjänster.

Ytterligare information:
Utredningen om utvidgningen av tillämpningsområdet för offentlighetslagen:
Anna-Riitta Wallin, juris kandidat, tfn 045 6188540, [email protected]

Utredningen om allmänna handlingars offentlighet i Sverige:
Marjut Salokannel, juris doktor, docent, tfn 040 5137787, [email protected]

Justitieministeriet: Virpi Korhonen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150100, [email protected]

Tillbaka till toppen