Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson EU:n oikeus- ja sisäasioiden epäviralliseen ministerikokoukseen Dubliniin

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 16.1.2013 11.30
Tiedote -

Irlannin EU-puheenjohtajakauden epävirallinen oikeus- ja sisäasioiden neuvoston kokous järjestetään Dublinissa torstaina 17. ja perjantaina 18. tammikuuta. Oikeusasioissa Suomea edustaa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Oikeusministereiden yhtenä kokousaiheena on komission joulukuussa tekemä ehdotus rajat ylittäviä maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevan EU-asetuksen uudistamiseksi. Nykyinen asetus on ollut voimassa vuodesta 2002. Ministerit pohtivat muun muassa sitä, ovatko suunnitellut toimenpiteet riittäviä varmistamaan sen, että väliaikaisia maksuvaikeuksia kohdanneet elinkelpoiset ja rehellisesti toimineet yritykset ja yksityishenkilöt voivat saada toisen mahdollisuuden.

Keskustelua käydään myös valmisteilla olevasta EU:n tietosuojalainsäädännön uudistamisesta. Sitä koskevan komission ehdotuspaketin käsittely alkoi keväällä 2012. Tietosuojapaketti on yksi puheenjohtajamaa Irlannin prioriteeteista.

Dublinin kokouksessa on tarkoitus käydä alustavaa keskustelua erityisesti yleiseen tietosuoja-asetukseen sisältyvästä ns. kotitalouspoikkeuksesta, oikeudesta tulla unohdetuksi sekä hallinnollisista sanktioista eli ehdotetusta mahdollisuudesta määrätä asetuksen rikkomisesta sakkoja yksityisille henkilöille ja oikeushenkilöille.

Komission ehdotuksessa ns. kotitalouspoikkeuksen soveltamisalaa on kavennettu, minkä johdosta aiempaa suurempi määrä tavallisten ihmisten suorittamaa henkilötietojen käsittelyä tulisi asetuksen soveltamisalan piiriin.

Komission asetusehdotuksessa ehdotetaan säädettävän uudesta oikeudesta "tulla unohdetuksi". Tarkoituksena on varmistaa, että henkilöillä on mahdollisuus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan heidän henkilötietonsa siinä vaiheessa, kun ne eivät ole enää tarpeellisia mitään laillista tarkoitusta varten. Uudistuksella pyritään vahvistamaan rekisteröidyn, erityisesti lapsen ja nuoren, oikeutta saada tietonsa poistetuksi virtuaalimaailmasta. Toisaalta sillä asetettaisiin myös uusi velvoitteita rekisterinpitäjälle.

Oikeusministereiden työlounaan aiheena on perusoikeuksien suojaaminen ja rasismin, muukalaisvihan, viharikosten ja muun vastaavan suvaitsemattomuuden torjuminen EU:ssa. Komission on määrä loppuvuonna laatia selvitys rasismin torjuntaa koskevan EU:n puitepäätöksen täytäntöönpanosta jäsenmaissa. Suomessa puitepäätöksen edellyttämät lainmuutokset tulivat voimaan kesällä 2011. Muutoksilla tiukennettiin ja täsmennettiin rikoslain viharikossäännöksiä.

Lisätietoja:
ministerin erityisavustaja Robin Harms, puh. 02951 50176, ja neuvotteleva virkamies Eeva Aittoniemi, puh. 02951 50170

Sivun alkuun