Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeri Henriksson EU:n oikeus- ja sisäasioiden neuvoston kokoukseen Luxemburgiin

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 5.6.2013 7.07
Tiedote -

EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvosto kokoontuu 6.-7. kesäkuuta Luxemburgissa. Oikeusasioissa Suomea edustaa kokouksessa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Oikeusministerit käsittelevät valmisteilla olevaa yleistä tietosuoja-asetusta torstaina. Kokouksessa ovat esillä eräät keskeiset kysymykset, kuten tulevan sääntelyn soveltamisala, rekisteröidyn suostumuksen edellyttäminen henkilötietoja käsiteltäessä, henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet, asiakirjajulkisuuden ja henkilötietojen suojan välinen suhde sekä rekisteröidyn oikeudet saada tietoa hänestä kerätyistä tiedoista ja niiden käsittelyn perusteista. Tietosuoja-asetus on osa EU:n tietosuojalainsäädännön uudistamista koskevaa pakettia, jonka käsittely alkoi viime keväänä. Neuvottelut jatkuvat edelleen.

Kokouksessa on tarkoitus hyväksyä neuvoston yleisnäkemys direktiivistä, jolla pyritään yhtenäistämään unionin taloudellisten etujen suojaamista koskevat rikosoikeudelliset säännökset. Direktiivi koskee unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvia petoksia ja muita unionin taloudellisiin etuihin vaikuttavia rikoksia, kuten rahanpesua, lahjontaa ja varojen väärinkäyttöä, sekä niiden seuraamuksia. Direktiivillä korvataan aiemmin tehty yleissopimus ja sen pöytäkirjat, jotka Suomi on saattanut voimaan.

Oikeusministerit keskustelevat myös perus- ja ihmisoikeuksista EU:ssa. Ministerit saavat tilannekatsauksen EU:n liittymisestä Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Neuvoston on tarkoitus hyväksyä myös päätelmät perusoikeuksista, oikeusvaltioperiaatteesta ja EU:n perusoikeuskirjan soveltamisesta.

Kokouksen yhteydessä Henriksson tapaa EU:n heinäkuussa aloittavan puheenjohtajamaan Liettuan oikeusministeri Juozas Bernatonisin sekä EU:n oikeusasioista vastaavan komission varapuheenjohtaja Viviane Redingin.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Eeva Aittoniemi, +358 40 749 0465, erityisasiantuntija Sami Kiriakos, EUE, +32 2 2878 594 ja erityisasiantuntija Tiina Kangas-Alku, EUE, +32 2 2878 431

Lisätietoa EU:n neuvoston Internet-sivuilla:
Neuvoston kokousten julkista osuutta ja tiedotustilaisuuksia voi seurata verkossa. Lisäksi neuvoston sivuilta löytyy kokouksissa julkisina käsiteltävien asioiden asiakirjat ja muuta aineistoa.

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun