Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeriössä halutaan oikeusavulle jatkuva laadunarviointi - Asiakkaat arvioivat julkisen oikeusavun kiitettäväksi

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 30.10.2012 7.55
Tiedote -

Oikeusministeriön työryhmä haluaa julkiselle oikeusavulle jatkuvan laadunarvioinnin.Julkisen oikeusavun laadunarvioinnin pilotointityöryhmä on saanut valmiiksi loppuraporttinsa. Työryhmä pilotoi toimikautensa aikana laadun arviointijärjestelmän kahdesti testatakseen sen toimivuutta. Pilotointiin sisältyi myös asiakaskysely, jonka mukaan asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa julkiseen oikeusapuun.

Työryhmän tehtävänä oli toteuttaa arviointijärjestelmän pilotointi sekä tehdä tarvittaessa parannusehdotuksia järjestelmään. Pääpaino oli menetelmien toimivuuden testaamisessa eikä niinkään arvioinnin tuloksissa. Laatua arvioitiin asiakaskyselyllä, avustajan tekemällä itsearvioinnilla, kokeneen avustajan tekemällä vertaisarvioinnilla sekä kyselyllä tuomioistuimen puheenjohtajalle, syyttäjälle ja avustajalle.

Asiakkaat antoivat julkiselle oikeusavulle kiitettävän arvosanan 4 (keskiarvo) asteikolla 0 - 5 kummassakin kyselyssä. Asiakasarviointiin vastasi ensimmäisessä kyselyssä 49 ja toisella kerralla 61 henkilöä. Avustajat itse arvioivat työtään kriittisemmin eli he antoivat arvosanat 3,9 ja 3,3 (keskiarvot).

Pilotoinnit asiakaskyselyineen toteutettiin helmikuussa 2011 ja 2012. Ensimmäinen pilotointi järjestettiin 9:ssä eri puolilla Suomea sijaitsevassavaltion oikeusaputoimistossa ja 6 yksityisessä asianajotoimistossa. Toinen pilotointi toteutettiin kaikissa Helsingin ja Itä-Suomen oikeusapupiirien oikeusaputoimistoissa (yhteensä 11 toimistossa) sekä piirien asianajo- ja lakiasiaintoimistoissa.

Pilotointityöryhmä ehdottaa, että julkisen oikeusavun laatua arvioitaisiin kolmella menetelmällä: 1) avustajan itsearviointi, 2) asiakaskysely sekä 3) kysely tuomioistuimen puheenjohtajalle, syyttäjälle ja vastapuolen avustajalle. Testattu neljäs menetelmä eli kokeneen avustajan tekemä vertaisarviointi jätettäisiin ehdotuksen mukaan tässä vaiheessa pois. Työryhmä kuitenkin ehdottaa, että laatutyön edetessä vertaisarvioinnin käyttöä laadun arviointimenetelmänä harkittaisiin uudelleen.

Työryhmän näkemyksen mukaan laadun arviointi tulisi toteuttaa vuosittain kahden oikeusapupiirin alueella kerrallaan siten, että arviointiin osallistuisivat kaikki piirien oikeusaputoimistot sekä julkista oikeusapua antavat asianajo- ja lakiasiaintoimistot. Työryhmä ehdottaa lisäksi, että laatutyötä koordinoimaan perustettaisiin erityinen julkisen oikeusavun laatutyöryhmä.

Lisätiedot:
työryhmän puheenjohtaja, hallitussihteeri Kirta Heine, puh. 02951 50214
sähköposti: [email protected]

Työryhmän mietintö

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun