Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeriön ehdotus valtion talousarvioon 2012: Harmaan talouden torjunta edellyttää lisää syyttäjiä ja tuomareita

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 21.8.2011 21.00
Tiedote -

Oikeusministeriö ehdottaa hallinnonalalleen 881 miljoonan euron määrärahoja vuoden 2012 valtion talousarvioon. Lisäys verrattuna kuluvan vuoden budjettiin on 34 miljoonaa euroa eli 4 prosenttia, kun jätetään huomiotta vuosittain paljon vaihtelevat vaalimenot.

Hallituksen kärkihankkeita on harmaan talouden torjunta. Se edellyttää riittäviä viranomaisresursseja tuomioistuimille, syyttäjille ja ulosottolaitokselle. Lisämäärärahan tarve on yhteensä 7,8 miljoonaa euroa.

Rikosprosessin tehokkuuden turvaamiseksi tuomioistuimiin ehdotetaan lisättäväksi 21 tuomarin virkaa ja syyttäjälaitokseen 25 talousrikossyyttäjän virkaa. Lisäksi laajan Wincapita -talousrikoskokonaisuuden käsittelyyn ehdotetaan yhteensä 20 virkaa tuomioistuimiin ja syyttäjälaitokseen.

Tuomioistuimissa keskimääräiset käsittelyajat ovat kohtuulliset, mutta osa oikeudenkäynneistä kestää liian pitkään. Käsittelyä voidaan tehostaa tuomioistuinten ja syyttäjien asianhallintajärjestelmien uudistuksella, joka on suunnitteluvaiheessa. Toimia koko rikosprosessin joutuisuuden parantamiseksi toteutetaan myös yhteistyössä sisäasiainministeriön kanssa.

Hovi- ja hallinto-oikeuksia uudistetaan jatkona käräjäoikeusverkoston uudistamiselle. Lapsen huoltoriitojen sovittelumenettely, jota parhaillaan kokeillaan neljässä käräjäoikeudessa, laajennetaan koko maahan vuoden 2012 lopulla. Tämä edellyttää 1,5 miljoonan euron lisämäärärahaa.

Vakuutusoikeudessa on tarkoitus parantaa oikeudenkäynnin avoimuutta siten, että tuomioistuimen ulkopuolisten asiantuntijalääkäreiden lausunnot olisivat julkisia asianosaisille ja he saisivat kommentoida niitä ennen ratkaisun tekemistä.

Helsingin hallinto-oikeus, työtuomioistuin ja markkinaoikeus muuttavat uusittuihin tiloihin Itä-Pasilaan. Myös Kymenlaakson käräjäoikeuden Kotkan toimipiste saa uudet tilat 2012.

Oikeushallinnon valtakunnallisista rekistereistä vastaavan Oikeusrekisterikeskuksen tietojärjestelmien toimivuudesta huolehtiminen edellyttää määrärahojen lisäystä miljoonalla eurolla. Lasten kanssa työskentelevän rikostaustaselvitys on tarkoitus muuttaa jatkossa maksulliseksi.

Ensimmäinen ihmisoikeustoimintaohjelma

Vuonna 2012 laaditaan Suomen ensimmäinen ihmisoikeustoimintaohjelma, johon kootaan keskeiset toimenpiteet eri hallinnonaloilla. Oikeusministeriö koordinoi hanketta ja toimii omalta osaltaan havaittujen epäkohtien poistamiseksi sekä kampanjoi perusoikeuksien tunnetuksi tekemiseksi. Pääministerin johdolla laaditaan pitkän aikavälin kielistrategia kahden elinvoimaisen kansalliskielen kehittämiseksi ja konkretisoidaan toteutettavat toimet.

Vaalipiirien määrää ja vaalipiirijakoa koskevia säännöksiä uudistetaan ensi vaiheessa siten, että vaalipiirejä on Manner-Suomessa 12 nykyisten 14:n sijasta. Lisäksi perustuslakia muutetaan siten, että vaalipiirejä voi olla vähintään kuusi ja enintään 12.

Presidentinvaali toimitetaan tammi-helmikuussa ja kunnallisvaalit lokakuussa.

Kansalaisaloitetta koskeva laki saatetaan voimaan. Aloite on mahdollista allekirjoittaa myös verkossa.Demokratian tilaa koskevan pitkäjänteisen tutkimuksen mahdollistamiseksi sekä mm. puoluerahoituksen valvonnan tehostamiseen tarvitaan 400 000 euron lisämääräraha vuosittain.

Inariin valmistuu kuluvan vuodenlopulla Saamelaiskulttuurikeskus, jonka vuokramenoihin esitetään 1,5 miljoonaa euroa ja muihin toimintamenoihin lisämäärärahaa 0,1 miljoonaa euroa.

Rangaistusten täytäntöönpanossa pyritään siirtämään painopistettä suljetuista laitoksista avolaitosten suuntaan. Keravan vankilan avo-osaston uudisrakennus on välttämätön, jotta Etelä-Suomeen saadaan lisää tarvittavia avolaitospaikkoja. Lisäksi useilla paikkakunnilla muunnetaan henkilökunnan asuntoja vankilakäyttöön.

Hallitusohjelman mukaisesti viimeisistäkin ns. paljuselleistä halutaan päästä eroon vuoteen 2015 mennessä. Edellytyksenä on Hämeenlinnan vankilan perusparannus ja vankisairaalan muuttaminen suljetuksi laitokseksi sekä Helsingin vankilan yhden selliosaston perusparannus. Näiden hankkeiden ensimmäisten osien on tarkoitus valmistua vuonna 2013.

Lisätietoja:
talousjohtaja Harri Mäkinen, puh. 09 1606 7600,
ylijohtaja Kari Kiesiläinen, puh. 09 1606 7532 (tuomioistuimet),
ylijohtaja Jarmo Littunen, puh. 09 1606 7783 (rangaistusten täytäntöönpano ja syyttäjät)
sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun