Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Oikeusministeriön tulevaisuuskatsaus 2014

Oikeusministeriö 3.10.2014 6.59
Tiedote -

Oikeudenmukainen, avoin ja luottamukselle rakentuva yhteiskunta. - Tämän otsikon alle tiivistyy oikeusministeriön katsaus hallinnonalansa tulevaisuuteen.

Oikeusministeriön arvion mukaan entisestään kiristyvä taloudellinen tilanne on voimakkain sen hallinnonalan toimintaan lähivuosina vaikuttava muutostekijä. Taloustilanne vaatii eri sektoreilla merkittävää toiminnan tehostamista ja laajoja rakenteellisia uudistuksia, jotta oikeusvaltio voidaan säilyttää.

Tulevaisuutta avataan katsauksessa kolmen eri teeman kautta. Teemat ovat valtiollinen järjestelmä, demokratia ja perusoikeudet, oikeusturvan saatavuus sekä yleinen kriminaalipolitiikka ja rikosseuraamusjärjestelmä. Kunkin teeman lopussa esitetään kuvaus riskeistä, jotka voivat toteutua, jos toimintaympäristön muutoksiin ei reagoida riittävän suunnitelmallisesti ja tehokkaasti. Kysymyksiä tarkastellaan kansalaisen näkökulmasta.

Linjaamalla perus- ja ihmisoikeustoiminnan painopisteet helpotetaan harkintaa erilaisten säästötoimenpiteiden välillä. Lainsäädännön rinnalle tarvitaan ohjeita, koulutusta, keskustelua ja uusia käytäntöjä. Uusia keinoja tarvitaan myös demokratian vahvistamiseen. Tähän välineitä tarjoaa kehittyvä teknologia, jonka hyödyntäminen edellyttää kuitenkin uudenlaista otetta hallinnossa, katsauksessa todetaan.

Oikeusturvan saatavuus edellyttää,että jokaisella on oikeuksiensa toteuttamiseksi käytettävissään oikeussuojakeino, ja että menettelyt ovat oikeudenmukaisia. Kehittämällä malleja, jotka tukevat asioiden varhaista selvittämistä, sekä vaihtoehtoisia riidanratkaisu- ja oikaisumenettelyjä, voidaan ministeriön arvion mukaan tuottaa oikeussuojaa tehokkaasti ja taloudellisesti jo ennen tuomioistuinkäsittelyä. Tuomioistuimissa tulisi käsitellä asioita, joita ei oikeusturvan kärsimättä voida käsitellä muualla.

Rikosoikeusjärjestelmän käyttö ja kriminalisoinnit ovat välttämätön, mutta vain yksi osa suomalaista kriminaalipolitiikkaa. Rikoksia voidaan ehkäistä myös korjaamalla niiden syntyyn myötävaikuttavia olosuhteita ja tilanteita. On tutkittu tosiasia, että syrjäytyminen lisää rikollisuutta ja turvattomuutta. Tämän vuoksi on tärkeää tehdä rikoksia ehkäisevää työtä sekä parantaa rikosseuraamusten vaikuttavuutta.

Lisätietoja:
johdon asiantuntija Tea Skog, puh. 02951 50466

Valikko