Hyppää sisältöön
Media

Toimikunta uudistaisi hovi- ja hallinto-oikeusverkostoa tasa-arvoisten oikeuspalvelujen turvaamiseksi

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 30.3.2011 10.00
Tiedote -

Oikeusministeriön asettama toimikunta ehdottaa hovioikeuksien määrän vähentämistä yhdellä ja hallinto-oikeuksien määrän vähentämistä kahdella. Tuomioistuinten tulisi olla asia- ja henkilömääriltään mahdollisimman samankokoisia, jotta niillä olisi yhtäläiset edellytykset ratkaista maan eri alueilla asuvien asiat mahdollisimman laadukkaasti, nopeasti ja kohtuullisin kustannuksin.

Korkeimman oikeuden emerituspresidentin Leif Sevónin johtama toimikunta luovutti mietintönsä oikeusministeri Tuija Braxille tänään.

Ehdotuksen mukaan Kuopiossa sijaitseva Itä-Suomen hovioikeus ja Kouvolan hovioikeus yhdistetään uudeksi Itä-Suomen hovioikeudeksi. Sen toimipaikaksi tulisi Kouvola. Toimikunta yhdistäisi myös Oulun ja Rovaniemen hallinto-oikeudet sekä Kouvolan ja Kuopion hallinto-oikeudet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden toimipaikaksi tulisi Oulu ja Itä-Suomen hallinto-oikeuden toimipaikaksi Kuopio.

Tavoitteena on ollut löytää yhdistettäville tuomioistuimille toiminnallisesti, maantieteellisesti ja alueellisesti tarkoituksenmukaiset tuomiopiirit ja sijaintipaikat. Toimikunta on arvioinut myös tuomioistuinten henkilöstömääriä sekä uudistuksen kustannus- ja tuottavuusvaikutuksia. Myös uudistuksesta aiheutuvat toimitilojen uudisrakentamis- ja peruskorjaustarpeet on pyritty ottamaan huomioon.

Toimikunta katsoo lisäksi, että mahdollisuuksia hovioikeusmenettelyn keventämiseen tulisi selvittää. Esimerkiksi todistelua hovioikeuksissa tulisi kehittää siten, että tarve esittää toistamiseen todistelua ja järjestää suullisia pääkäsittelyjä vähenee. Nykyisin hovioikeudet järjestävät paljon suullisia käsittelyjä, joihin todistajat voivat joutua matkustamaan pitkienkin matkojen päästä.

Suurempi koko luo toimintavarmuutta

Tuomioistuinten välillä on nykyisin suuria eroja asioiden käsittelyajoissa, mikä vaarantaa kansalaisten yhdenvertaisuutta. Asiat jakaantuvat epätasaisesti painottuen useimmiten Etelä-Suomen tuomioistuimiin. Koska työmäärä jakaantuu epätasaisesti, osa tuomioistuimista kuormittuu liikaa.

Toimikunta korostaa, että uudistuksen tavoitteena on kehittää muutoksenhakuasteena toimivien tuomioistuinten toimintaa siten, että ratkaisujen laatu paranee ja työ tehostuu entisestään. Suuremmat tuomioistuinyksiköt ja asiamäärät luovat nykyistä paremmat edellytykset kehittää henkilöstön ammattitaitoa ja erityisosaamista. Näin voidaan myös tehdä nykyistä perustellumpia päätöksiä, nopeuttaa ratkaisutoimintaa ja kehittää asiakaspalvelua.

Muutoksia myös tuomiopiireihin

Toimikunta tasoittaisi tuomioistuinten työmääriä ja kokoeroja myös tuomiopiirien muutoksilla. Se siirtäisi Kainuun käräjäoikeuden Itä-Suomen hovioikeuden tuomiopiiristä Rovaniemen hovioikeuspiiriin, Pirkanmaan käräjäoikeuden Turun hovioikeuspiiristä Vaasan hovioikeuspiiriin sekä Satakunnan käräjäoikeuden Vaasan hovioikeuspiiristä ja Hyvinkään käräjäoikeuden Kouvolan hovioikeuspiiristä Turun hovioikeuspiiriin.

Lisäksi toimikunta siirtäisi Päijät-Hämeen maakunnan Kouvolan hallinto-oikeuden tuomiopiiristä Hämeenlinnan hallinto-oikeuden tuomiopiiriin.

Tuomiopiirien muutokset aiheuttaisivat muutoksia myös tuomioistuinten henkilöstömääriin.

Työnjakoja kehitettävä

Hovioikeuksien toimikunta toivoisi myös miettivän, missä määrin ja miten ns. matkakäräjiä eli istuntojen pitämistä muualla kuin hovioikeuden sijaintipaikkakunnalla voitaisiin vähentää. Sekä hovi- että hallinto-oikeuksien tulisi selvittää työmenetelmien ja eri henkilöstöryhmien välisen työnjaon kehittämistä.

Hovioikeuksien nykyiset sijaintipaikat ovat: Turku, Vaasa, Itä-Suomen hovioikeus Kuopiossa, Helsinki, Kouvola ja Rovaniemi. Suurimman eli Helsingin hovioikeuden henkilömäärä on tällä hetkellä 169, pienimmissä hovioikeuksissa henkilöstöä on Rovaniemellä 51, Kouvolassa 53 ja Itä-Suomen hovioikeudessa Kuopiossa 56.

Hallinto-oikeuksien sijaintipaikat ovat: Helsinki, Hämeenlinna, Kouvola, Kuopio, Oulu, Rovaniemi, Turku ja Vaasa. Suurimmassa eli Helsingin hallinto-oikeudessa henkilöstöä on 148, pienimmässä eli Rovaniemen hallinto-oikeudessa 16 ja seuraavaksi pienimmissä eli Oulussa 30, Kouvolassa 31 ja Kuopiossa 48.

Mietintöön liittyy kolme eriävää mielipidettä.

Toimikunnan mietintö lähtee seuraavaksi laajalle lausuntokierrokselle. Päätöksiä asiassa tehdään seuraavalla vaalikaudella.

Lisätietoja:
apulaisosastopäällikkö Heikki Liljeroos (OM), puh. 09 1606 7608 ja kehittämispäällikkö Ann-Mari Pitkäranta (OM), puh. 09 1606 7915, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)om.fi

Toimikunnan mietintö

Sivun alkuun